Annan

Informationsmöte om KI:s utbildningar i nya Karolinska Universitetssjukhuset

2017-01-2515:00 till 17:00 Nanna Svartz AuditoriumKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

Alla som önskar information om utbildningsverksamheten på nya Karolinska Universitetssjukhuset (både inom den nya organisationen och i den nya sjukhusbyggnaden i Solna) är välkomna till möte som anordnas av sjukhuset tillsammans med KI.

Anmälan

Anmäl dig här.

Agenda

Moderatorer:

Agneta Månsson Broberg, utbildningschef, FoU-ledningen, Karolinska Universitetssjukhuset (K)
Carl-Fredrik Wahlgren, talesperson utbildning NKS-frågor, Karolinska Institutet

15.00-15.10 Välkomna!

Jan Inge Henter, FoU-direktör (K)
Annika Östman Wernerson, dekan för utbildning (KI)

15.10-15.20 Karolinska Universitetssjukhusets nya organisation

Jan-Inge Henter (K)

15.20-15.40 Utbildning i den nya verksamhetsmodellen Tema Hjärta Kärl

Anna Freyschuss, utbildningsansvarig (KI-K)
Laila Hubbert, POC Hjärtsvikt och GUCH (K)

15.40-15.50 Reflektioner från sjuksköterskeprogrammet på Karolinska Institutet och Röda Korsets Högskola

Ann Langius Eklöf, representant för Utbildningsstyrelsen (KI)
Gunilla Björling, programdirektor sjuksköterskeprogrammet (RKH)

15.50-16.00 Kaffepaus

16.00-16.15 Lokaler för utbildning

Isabella Dombos, projektledare FoU ledningen (K)

16.15-16.35 Utbildningsinfrastruktur på NKS Tema Barn & Kvinnosjukvård

Aida Wahlgren Studierektor för Reproduktion och Utveckling, Läkarprogrammet (KI-K)
Klas Ekström, POC Barn med sjukdomar i andningsvägar, ämnesomsättning, hjärta eller infektion (K)

16.35-16.40 Studenter på NKS- uppföljning

Agneta Månsson Broberg (K)

16.40-16.50 Frågor
16.50-17.00 Avslutning

Jan-Inge Henter och Annika Östman Wernersson

 

 

För frågor, kontakta: 

Ylva Olsson,  projektledare, Karolinska Institutet
Isabella Dombos, projektledare, Karolinska Universitetssjukhuset.

Länkar