Skip to main content

"Jag spanar alltid efter förbättringar"

Hector Roldan är den biomedicinska analytikern som uppfann metoder för att korta tiden för provsvar och öka provvolymerna.

Hector Roldan arbetar med bakteriologi och analyserar prover vid misstanke att patientinfektioner kan bero på bakterier. Han har alltid dragits till frågan om hur man kan göra stora volymer (som det är frågan om på stora sjukhuslab) mer hanterbara utan att man förlorar i kvalitet.

- Jag spanar alltid efter förbättringar och tycker jobbet blir extra kul om man kan ändra arbetsmetoder till det bättre.

Ett påtagligt bevis för den inställningen är att Hector 1998 fick KS Karolinapris för framstående idéer, detta för en ändrad metod vid hantering av ökade provvolymer av näsprover. Genom att minska antalet steg för att få fram odlingarna sparade landstinget därmed både arbetstid och material.

Men det riktigt stora är hans senaste innovation. Det handlar om prover för att detektera MRSA-bakterien, högresistenta mikroorganismer som orsakar sjukhussjukan, ett globalt gissel för sjukvården. Att få ner tiden för provsvar kan betyda mycket stora vinster både ekonomiskt och i uteblivit mänskligt lidande. Därmed ligger det en betydande kommersiell potential i Hectors innovation, som skulle kunna förkorta processen från i genomsnitt ett par dygn till åtta timmar.

- Styrkan i uppfinningen är att den förenklar den preanalytiska processen, provet är i princip nästan färdigt i själva provtagningsögonblicket, förklarar Hector.

Patentprocessen för Hectors metod och provtagningsutrustning är igång, han har ett avtal med Karolinska Institutet Innovations AB men han har också fått papper på att han har rätten till sin idé när den förhoppningsvis inom kort når ut på marknaden.

Hectors tips till andra innovatörer:

Kolla att din idé inte krockar med något som redan finns. Jobba vidare med din idé om den har en fördel jämfört med det existerande.
Försök tidigt bilda ett nätverk med kunniga personer. Välj noga dem du kan lita på. Undvik att berätta för bakåtsträvande, negativa och ointresserade personer.
Kommer du så långt som till samtal med designer och eventuell tillverkare, se till att de skriver på sekretessavtal. Jätteviktigt!