NyheterUtbildning

Innovation på praktiken – inom ramen för EIT Health

Publicerat 2016-06-14 11:21. Uppdaterat 2016-06-14 11:35This page in English

Aktivt åldrande och innovation står i fokus i höst när studenterna på mastersprogrammet i bioentreprenörskap ska ut på praktik. Syftet med det här pilotprojektet är att se vad som händer när studenter får jobba fokuserat under en längre period med en viss metod som ofta används för att kläcka innovationer, ”Design Thinking”.

– Vi är proaktiva i den är frågan och försöker väcka intresse, utbilda och ge verktyg för framtida entreprenörskap, säger Hanna Jansson, chef för enheten för bioentreprenörskap.

EIT Health är en EU-satsning, där ledande universitet och vårdföretag samarbetar för att hitta lösningar för att kunna ta hand om vår åldrande befolkning. EIT Health vilar på tre delar; forskning, entreprenörskap och utbildning och man vill mycket gärna få med studenterna. Därför finns stora möjligheter att söka medel för aktiviteter riktade till just studenter, så länge aktiviteterna kopplar samman de tre delarna inom EIT Health.

Hanna Jansson är en av de drivande att få med studenterna i den nya satsningen. Att få dem att lockas av innovation och entreprenörskap är en viktig del av projektet. Som chef för enheten för bioentreprenörskap har Hanna Jansson redan varit med och skapat flera olika innovationsaktiviteter inom EIT Health riktade till studenter.

– Vi har tagit fram en aktivitet där vi arbetade under tre dagar och nu tar vi steget vidare. Vi börjar i höst men en pilot med ett fåtal studenter. Piloten går under namnet ”Placements by design” och är en del av mastersprogrammet i bioentreprenörskap, säger hon.

Liksom tidigare ska studenterna arbeta med riktiga case.

– Vi vill låta studenter jobba med en företagsutmaning ute på ett företag under en längre period när alla ändå är ute på praktikperiod, säger hon.

Praktikperioden är på 12 veckor, men planen är att förlänga perioden till en hel termin och att det projekt studenten genomför ska kunna ingå i masteruppsatsen.

Studenterna ska jobba enligt en viss innovationsmetod, så kallad ”Design Thinking”. Dessutom ska utmaningen man jobbar med rymmas inom ramen för ett av fokusområdena inom EIT Health, aktivt åldrande.

– Vi har ju haft långa innovationsprojekt i över tio år, erfarenheter som vi nu använder när vi arbetar inom ramen för EIT Health, säger hon.

 

TEXT: Maja Lundbäck

EntreprenörskapInnovationInternationelltSamverkanStudentUtbildningsprogram