Hantering av personuppgifter för KI Alumni

Här nedan redogör vi för hur vi hanterar och använder dina personuppgifter som finns lagrade i vår databas för Alumnverksamheten.

Om alumnverksamheten

Alumnverksamheten är en viktig och prioriterad del av Karolinska Institutet. Alumnverksamhetens mål är att stödja KI i sitt uppdrag att bedriva forskning och utbildning och samverka med samhället, nationellt och globalt.

Genom att visa på möjliga karriärvägar utgör våra alumner en viktig inspirationskälla för både nya och befintliga studenter. Genom att sprida de förvärvade kunskaperna runt om i världen är våra alumner viktiga för att öka kännedomen om KI och de möjligheter studier på KI kan leda till.

Samling och lagring av persondata

Informationen som vi lagrar om dig har vi fått genom att du har fyllt i ett formulär på webbplatsen www.ki.se/alumni

Personuppgifter som vi lagrar är:

 • Detaljer om din utbildning (t.ex. kurser du har genomfört, studietid, examen och examens år, ej betyg)
 • Unika personliga identifierare (personnummer, fullständigt namn)
 • Dina kontaktuppgifter (adress, e-post)
 • Dina kommunikationspreferenser, för att hjälpa oss att tillhandahålla skräddarsydda och relevanta kommunikationer
 • Om du deltagit vid några av våra event

Behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter används främst för att komma i kontakt med dig, men också för att upprätthålla ett ömsesidigt engagemang och för att utveckla KI:s alumnverksamhet. Vi behandlar dina personuppgifter t.ex. när vi ska skicka ut:

 • Digitalt nyhetsbrev
 • Undersökningar
 • Inbjudningar till event
 • Nyheter om KI
 • Nyheter om möjligheter till engagemang – brev, e-post

Samt vid:

 • Internt arbete för administrativt ändamål tex att administrera en händelse du deltagit i eller registrerat dig för, hantera eventuella återkopplingar eller klagomål

Det är helt upp till dig vad du vill dela med dig till KI gällande dina personuppgifter. Du väljer också själv vilken typ av kommunikation du vill ha. Har du några frågor är du välkommen att kontakta alumni@ki.se

I enlighet med GDPR har du rätt ”att bli glömd”. Det betyder att vi tar bort alla dina personuppgifter från vår databas om du så önskar. Kontakta oss på alumni@ki.se om du vill bli raderad.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • Fråga oss om tillgång till, eller korrigering eller radering av dina data
 • Styra vilken kommunikation/marknadsföring som du vill ta del av
 • Rätt att bli glömd

Så skyddar vi din data

Vi ser till att vi har lämpliga datasäkerhetsavtal med våra leverantörer innan du delar dina personuppgifter med KI. Vi säljer inte personuppgifter till tredje part.

Vår dataskyddsansvarig ansvarar för övervakningen av överensstämmelse med relevant lagstiftning i samband med skyddet av personuppgifter och kan kontaktas på dataskyddsombud@ki.se