Hallå där, Alexander von Gabain, som slutar som vicerektor på KI

Publicerat 2017-06-19 15:57. Uppdaterat 2017-06-19 18:54This page in English
AlexandervGabain_portrait
AlexandervGabain_portraitAlexandervGabain_portrait 

Du slutar på KI nu efter tre år, varför?

Mitt förordnande har varit a priori tidsbegränsat till tre år på min egen begäran när det förhandlades fram 2014. Jag fyllde 67 nyligen, tillträdde min position i augusti 2014 och därefter slutar mitt förordnande juli 2017, precis som överenskommet. 

Vad har varit mest utmanande?

När jag anlände till KI fanns det sedan två decennier redan ett banbrytande innovationsstödssystem, som Hans Wigzell varit drivande för att implementera. Emellertid hade vikten av att underlätta innovation inte riktigt nått fram till lab-bänken och kliniken. Utmaningen har därmed varit att skapa medvetenhet och acceptans i organisationen att innovation behöver mer än excellens inom forskning, utbildning och god klinisk praxis.

När jag anlände till KI var det också en rådande silomentalitet kring innovation bland stödorganisationerna, men också en bristande dialog mellan KI, KS, SLL och andra aktörer i länet. Jag är övertygad att man för att främja innovation behöver en helhetssyn och ett gemensamt ekosystem.

Vad är du mest stolt över under din tid som vicerektor på KI?

Jag är nöjd med att vi direkt gjorde var en lägesanalys av statusen på KI:s innovationssystem och därefter skapade en åtgärdsplan med fokus att förbättra samarbetet mellan KI:s olika innovationsstödjande aktörerna. 

Jag är stolt över att vi är aktiva partner i EIT Health konsortiet ”Innolife” som gett oss möjlighet främja innovation och entreprenörskapsutbildning och genomföra InovationDay.

Jag är också nöjd med att vi har lyckats förhandlat om affärsrelationen mellan Karolinska Development, vilket har öppnat dörren för att skapa nya typer av innovationsavtal med externa företagspartners. Innovationspartnerskapet med Johnson & Johnson, sjösatt i juni 2015, är ett sådant exempel. Genom detta partnerskap gjordes under 2016 en riktad utlysning till KI:s forskare med inriktning på innovativ forskning med potential. Tack vara utlysningen har nu fyra nya forskningssamarbeten skapats, som ska ta itu med viktiga områden som kan tillämpas i vården.

Dessutom har vi kunnat etablera ett antal ytterligare FoU-avtal med ledande företag. Tillsammans med Karolinska Sjukhuset har vi förhandlat fram ett forsknings- och utvecklingsavtal med Philips.

Vad ska du göra nu?

Mitt forskningsuppdrag vid universitetet i Wien fortsätter, där vi arbetar med ett nytt borreliavaccin som snart går in i klinisk prövning. Jag kommer att fortsätta att vara ordförande för företagsinkubatorn för universiteten i Wien och sitter även i ett antal styrelser, dels i styrelsen för det bioteknikföretag som jag är medgrundare till, dels i styrelsen för det störst europeiska forskningsinstitutet för kontroll och reglering av registrering av biologiska ämnen och vacciner.

Jag kommer också att få ägna mer tid med min familj och dela min tid mellan Wien, Alperna och Stockholm. 

EntreprenörskapInnovationNäringslivSamverkan