Forskarfonden

This page in English

Många små framsteg, i över 200 år, har gjort Karolinska Institutet till vad det är i dag. På samma sätt vill vi arbeta för att behålla och utveckla våra styrkor och behålla vår position som ett av världens främsta medicinska universitet.

Vi har bildat Forskarfonden för att stötta doktorander och forskare i början av sin karriär. Forskningsmedel finns att ansöka om av doktorander och juniora forskare som behöver stöd för att till exempel kunna resa och besöka en forskargrupp eller för att kunna komplettera sin utbildning på annan ort.

Tidigare utdelningar från fonden

Jag reste under senhösten till Boston för att diskutera ett potentiellt forskningssamarbete med 'kausal inferens'-gruppen på Harvard School of Public Health. Genom detta besök har jag erbjudits privilegiet att utveckla mina forskningsambitioner i ett drömsamarbete för min snart stundande postdoc period (givet att jag återigen är lyckosam med finansieringshjälp)! Det är särskilt inspirerande att KI alumner bidragit till att möjliggöra ett kritiskt steg i min forskningsutveckling. Jag kan bara hoppas att denna insats kommer att leda till att jag själv en dag kan bidra till att en junior forskare får samma möjlighet!

Sara Öberg om sin resa och dess resultat för vidare forskning.

Ge en gåva till någon av våra fonder

Vi tar tacksamt emot din gåva till någon av våra fyra fonder: Utbildningsfonden, Forskarfonden, Fonden för global hälsa eller Fonden för globala talanger. Ange ditt namn vid betalning samt vilken fond du vill stödja.  

Du kan ge din gåva vía bankgirokonto: 5310-6217, direkt via webben eller via aktieutdelning.

 

Du är hjärtligt välkommen att kontakta mig för att diskutera andra möjliga ändamål som du vill stötta, eller om du har frågor om KI Alumni Insamlingsfonder.

Länkar

DonationGåvaGåvaSamverkan