Fonden för globala talanger

This page in English

Karolinska Institutet spelar på den globala arenan och är en av världens ledande medicinska universitet. Vi är stolta över vårt internationella och interkulturella campus och vi strävar efter att vara en grogrund för akademisk excellens och att föda nyfikenhet för kunskap och vetenskapliga genombrott.

KI Insamlingsfond för globala talanger är en stipendiefond och ett steg i att säkra vår excellens här på KI. Genom att ge ditt stöd till denna fond kan du vara med och bidra till en livsförändrande möjlighet för en internationell student från tredjeland att komma och studera på KI.

Fondens medel kommer varje år att gå till stipendier för excellenta internationella studenter från tredjeland som är antagna till något av våra masterprogram. Sedan juli 2011 är det fastställt av regeringen att dessa studenter ska avgiftsbeläggas för att studera i Sverige.

För Karolinska Institutet är det viktigt att vi fortsatt får ta emot och utbilda talanger även från länder utanför EU/EES. Vi är ett internationellt universitet, en stor spelare från lilla Sverige på den globala arenan. Det internationella inflödet av nya talanger bidrar till ett konstruktivt och utvecklande samtal i och utanför klassrummet.

Tidigare utdelningar från Fonden för globala talanger

Annelise Lilienthal tilldelades 2012 års "Friends of Karolinska Institutet Scholarship" för att läsa det globala mastersprogrammet i Global hälsa.

Stöd Fonden för globala talanger

Vi tar tacksamt emot ditt bidrag till Fonden för globala talanger eller någon av KIs övriga Insamlingsfonder. Ange ditt namn vid betalning samt vilken av de fyra fonderna; Utbildningsfonden, Forskarfonden, Fonden för global hälsa eller Fonden för globala talanger, som du vill stödja.

Bankgirokonto: 5310-6217

Du är hjärtligt välkommen att kontakta oss för att diskutera andra möjliga ändamål som du vill stötta, eller om du har frågor om KI Insamlingsfonder. 

Nu kan du också ge ditt bidrag direkt via webben. Observera att du endast kan ge ditt bidrag med betalkort. 

Du kan också skänka pengar skattefritt via aktieutdelning.

Kontakt

Samordnare

Helena Liman Sagoo, tjl

Telefon: 08-524 868 44
Enhet: Development Office
E-post: Helena.Liman-Sagoo@ki.se

Länkar

DonationGåvaGåvaSamverkan