Fonden för global hälsa

This page in English

Karolinska Institutet är, precis som alla andra universitet, beroende av samarbeten inom både utbildning och forskning. Det är ett givande och tagande som leder oss mot en bättre värld.

Därför har vi bildat Fonden för global hälsa som kommer att stötta samarbeten i låg- och medelinkomstländer där KIs kunskap kan göra stor skillnad.

Samtidigt berikas vår forskning och utbildning genom kunskapsutbyte och värdefulla insikter som bara kan göras på fältet. Fonden för global hälsa kommer i år att ha fokus på KIs samarbete med Makerereuniversitetet i Uganda. Genom ditt bidrag kan utbytet fördjupas.

Sedan flera år har KI samarbetat med Makerereuniversitetet i en rad olika projekt. Några projekt som behöver fondens stöd är:

Utveckling av antibiotika som är anpassat till regionen.
Utveckling av nya behandlingsmetoder av febriga barn.
Utbildning av hälsoarbetare som kan stötta kvinnor på landsbygden före, under och efter en förlossning och på så sätt bidra till att barnadödligheten i dessa områden minskar.
Doktorand- och studentutbyten med handledare både på Karolinska Institutet och i Uganda.

Dessa är projekt som förbättrar livsvillkoren för många och som ger KIs studenter viktiga erfarenheter och förbereder dem för att arbeta i en globaliserad värld. Karolinska Institutets Rektor kommer varje år att se till att det projekt som har störst behov, får ta del av de insamlade pengarna.

Tidigare utdelning från fonden för global hälsa Charles Etyang och Tracy Kakyo

Tidigare utdelning av fondens medel har gått till stipendier till duktiga studenter vid Makerereuniversitetet i Uganda. Stipendierna har gjort det möjligt för studenterna att läsa en kurs vid KI. 

Några av dessa studenter är  Charles Etyang och Tracy Kakyo, som båda läser till sjuksköterska. 

Stöd Fonden för global hälsa

Vi tar tacksamt emot ditt bidrag till Fonden för global hälsa, eller till någon av Kis andra insamlingsfonder. Ange ditt namn vid betalning samt vilken av de fyra fonderna; Utbildningsfonden, Forskarfonden, Fonden för global hälsa eller Fonden för globala talanger, som du vill stödja.

Bankgirokonto: 5310-6217

Du är hjärtligt välkommen att kontakta oss för att diskutera andra möjliga ändamål som du vill stötta, eller om du har frågor om KI Insamlingsfonder. 

Nu kan du också ge ditt bidrag direkt via webben. Observera att du endast kan ge ditt bidrag med betalkort. 

Du kan också skänka pengar skattefritt via aktieutdelning

Kontakt

Länkar

DonationGlobal hälsaGåvaGåvaSamverkan