Skip to main content

Tack för din medverkan i vår enkät om pappabesök

Tack för att du delat med dig av dina tankar och erfarenheter om BVC och besvarat vår enkät!

Dina svar kan bidra till att förbättra kvalitén på det stöd du som pappa eller partner får av BVC-personal i framtiden.

Kontaktuppgifter och mer information om studien