Socialmedicin | Institutionen för folkhälsovetenskap

This page in English

Socialmedicin kännetecknas av kunskap om hälsans bestämningsfaktorer, samhällsstrukturens, miljöns, hälso- och sjukvårdsystemets, arbetslivets samt människors livsvillkors och levnadsvanors betydelse för hälsan i olika grupper, hälsans fördelning i befolkningen samt sociala konsekvenser av sjukdom.

Med färdighet i epidemiologi samt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete bidrar socialmedicin med sakkunskap i folkhälsoarbete, global hälsa, planering och utvärdering av hälso- och sjukvård och i övriga samhällssektorer.

Forskargrupper socialmedicin

Kontakt forskargruppsledare socialmedicin

Professor/överläkare

Bo Burström

Telefon: 08-524 801 60
Enhet: Socialmedicin
E-post: Bo.Burstrom@ki.se

Professor, adjungerad

Cecilia Magnusson

Enhet: Socialmedicin
E-post: Cecilia.Magnusson@ki.se

Professor, adjungerad

Liselotte Schäfer Elinder

Telefon: 072-526 69 91
Enhet: Socialmedicin
E-post: Liselotte.Schafer-Elinder@ki.se

Länkar

Folkhälsovetenskap