Småbarnsförälder

Från nybliven förälder till småbarnsförälder

Depressiva symtom hos nyblivna föräldrar i Stockholms län

"Depressiva symtom hos nyblivna föräldrar" och "Depressiva symtom hos småbarnsföräldrar" är två enkäter som går ut under 2014 respektive 2015 till samma urval av föräldrar i Stockholms län. Ett syfte är att kartlägga den psykiska hälsan hos föräldrarna, framför allt avseende förekomsten av depressiva symtom. Ett annat syfte är att erbjuda frivilliga insatser till de föräldrar som visar tecken på depressiva symtom. De två enkäterna som skickas ut vid olika tillfällen syftar till att kartlägga det psykiska måendet över tid. Vi är intresserade av ditt enkätsvar oavsett om du svarade på den första enkäten eller ej.

Studien ingår i ett större projekt som handlar om att utveckla det stöd som mammor erbjuds inom barnhälsovården för att kunna upptäcka och ge stöd även till pappor som drabbas av depressiva symtom. Nyttan med att uppmärksamma depressiva symtom hos föräldrar är att de kan ha negativ påverkan på relationen till barnet samt på barnets hälsa och utveckling. Symtomen kan också påverka partnern/ den andra föräldern, därför kan hela familjen gynnas av att symtom identifieras och motverkas.

Vi vill passa på att tacka alla som besvarade den första enkäten. Preliminära resultat från den första mätningen visar att ca 14 procent av de pappor som svarade på enkäten, och ca 22 procent av de mammor som svarade på enkäten, uppgav depressiva symtom. Observera att depressiva symtom inte innebär att man ställer diagnosen depression.

Klicka här för att komma till enkäten

Har du frågor eller vill veta mer om studien är du välkommen att kontakta Lene Lindberg.

Kontaktperson: Lene Lindberg