Övriga kurser

This page in English

Utöver utbildningen för KI´s studenter har vi även en del andra kurser som bedrivs i olika former.

  • HIV - individen i fokus ur ett globalt perspektiv 
  • Sommarkurs i global hälsa 
  • Vi har ett samarbete inom erasmus mundus och kommer därför ha två kurser som staratar våren 2014. Kurserna är Projekt i global hälsa och Hälsoinsatser vid katastrofer. För mer information ta kontakt med Anneli Eriksson på institutionen.
  • På uppdrag av styrelsen för utbildning på KI har vi även en kurs för läkare som har utbildat sig utanför EU/EES. Kursen heter Samhälls- och författningskunskap. Samhälls- och författningskunskap. (endast kursplan) 
  • Vi erbjuder också en fem dagar lång kurs i Methods for mediation and interaction analysis. Kursen är öppen för alla att söka men sökande från instutitionen för Folkhälsovetenskap prioriteras.
Kurs