Om institutionen för folkhälsovetenskap

This page in English

Vid Institutionen för folkhälsovetenskap bedriver vi forskning, utbildning och tillämpar arbete med utgångspunkt i folkhälsovetenskap och epidemiologi. Institutionen har 10 forskargrupper, ca 80 forskarstuderande och omkring 150 anställda. 

Vår forskning

Forskningen på institutionen för folkhälsovetenskap syftar till att kartlägga hälsans determinanter på befolkningsnivå, samt till att utveckla och utvärdera strukturella och individinriktade insatser inklusive utveckling av lagar och riktlinjer.

Vidare innefattar området hälsoekonomi, hälsosystem- och implementeringsforskning och vår verksamhet har en stark internationell prägel. 

Institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå. Läs mer om forskningen på PHS. 

Forskningsområden

Våra 10 forskargrupper är verksamma och fördelade inom tre huvudområden:

Utbildning

Institutionen är medansvarig för flera forskarutbildningsprogram KI och har även grund- och avancerad utbildning, i global hälsa, folkhälsovetenskap, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin. Mer om vår utbildning på grund- och avancerad nivå

Forska eller jobba hos oss

Vill du forska eller jobba hos oss? Här hittar du alla lediga tjänster på PHS

Om du är intresserad av att forska hos oss, kan du också kontakta våra forskargruppsledare på PHS

Vill du bli doktorera hos oss? Läs mer om forskarutbildning på PHS.

Administration

Den administrativa personal på institutionen arbetar med utbildning, ekonomi, personalfrågor och kan även hjälpa till med till exempel posthantering, passerkort, diarium och internkommunikation. 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss? Kontaktuppgifter och adress till institutionen för folkhälsovetenskap

Länkar

Institution