Om institutionen för folkhälsovetenskap

This page in English

Vid Institutionen för folkhälsovetenskap bedriver vi forskning, utbildning och tillämpar arbete med utgångspunkt i folkhälsovetenskap och epidemiologi. Institutionen har 9 forskargrupper, ca 80 forskarstuderande och omkring 150 anställda. 

Vår forskning

På institutionen bedriver vi folkhälsovetenskapliga forskningsprojekt med syfte att förstå etiologin till olika sjukdomar och att utveckla samt utvärdera folkhälsointerventioner.

Ett särskilt fokus ägnas åt sociala-, beteende- och livsstilsfaktorer av betydelse för hälsa. Som till exempel hur hälsorelaterade förhållanden varierar mellan olika grupper i samhället och hur interventioner påverkar dem.

Vi bedriver även studier för att identifiera sociala determinanter för hälsa och inverkan av policy på tillgång till sjukvård och hälsa i specifika grupper i olika kontext.

Våra forskare är ofta involverade i att översätta forskningsresultat till hälsopolicy och folkhälsovetenskaplig praktik i både hög- och låginkomstländer. Om forskningen på PHS.

Forskningsområden

Våra 9 forskargrupper är verksamma och fördelade inom tre huvudområden:

Utbildning

Institutionen är medansvarig för flera forskarutbildningsprogram KI och har även grund- och avancerad utbildning, i global hälsa, folkhälsovetenskap, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin. Mer om vår utbildning på grund- och avancerad nivå

Forska eller jobba hos oss

Vill du forska eller jobba hos oss? Här hittar du alla lediga tjänster på PHS

Om du är intresserad av att forska hos oss, kan du också kontakta våra forskargruppsledare på PHS

Vill du bli doktorera hos oss? Läs mer om forskarutbildning på PHS.

Administration

Den administrativa personal på institutionen arbetar med utbildning, ekonomi, personalfrågor, arkivering och kommunikation. Administrationen kan även hjälpa till med till exempel posthantering, passerkort, diarium och internkommunikation. 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss? Kontaktuppgifter och adress till institutionen för folkhälsovetenskap

Länkar

Institution