Skip to main content

Kontakt utbildning på PHS

Kontaktuppgifter till administrativ personal och är ansvariga för utbildning vid institutionen för folkhälsovetenskap.

Ansvarig utbildningsadministration

Utbildningsadministratör

Hannele Granström

Telefon: 08-524 833 76
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: hannele.granstrom@ki.se

Grund- och avancerad nivå

För frågor om grund- och avancerad utbildning på PHS, hör gärna av dig till gu-adm@phs.ki.se

Grundutbildningsansvarig (GUA)

Projektsamordnare

Helle Mölsted Alvesson

Enhet: Global Hälsa
E-post: Helle.Molsted-Alvesson@ki.se

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör

Hannele Granström

Telefon: 08-524 833 76
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: hannele.granstrom@ki.se

Utbildningsadministratör

Amina Samuelsson

Telefon: 08-524 801 35
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: amina.samuelsson@ki.se

Utbildningsnämnden på PHS

Utbildningsnämnden ansvarar för och handlägger utbildningsärenden för kurser och program på grund- och avancerad nivå. Mötestider och ledamöter i utbildningsnämnden vid institutionen för folkhälsovetenskap.

Programhandläggare

Utbildningsadministratör

Lena Björk

Telefon: 08-524 801 28
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: lena.bjork@ki.se

Studievägledare

Studievägledare

Liselott Salomonsson

Telefon: 08-524 833 27
Enhet: Institutionsadministration
E-post: liselott.salomonsson@ki.se

Forskarutbildning

För frågor om forskarutbildning på PHS, hör av dig till fu-adm@phs.ki.se

Studierektor forskarutbildning

Projektsamordnare

Emilie Agardh

Enhet: Folkhälsoepidemiologi
E-post: Emilie.Agardh@ki.se

Handläggare

Handläggare

Amanda Aronsson

Telefon: 08-524 833 50
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: amanda.aronsson@ki.se

Föräldraledig till juni 2019:

Utbildningsadministratör

Anastasia Urban

Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: anastasia.urban@ki.se