Skip to main content

Kontakt utbildning på PHS

Kontaktuppgifter till administrativ personal och är ansvariga för utbildning vid institutionen för folkhälsovetenskap.

Grund- och avancerad nivå

För frågor om grund- och avancerad utbildning på PHS, hör gärna av dig till gu-adm@phs.ki.se

Helle Mölsted Alvesson

Grundutbildningsansvarig (GUA)
Global Hälsa
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Hannele Granström

Utbildningsadministratör
Institutionsadministration_Grundutbildning
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Amina Samuelsson

Utbildningsadministratör
Institutionsadministration
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Utbildningsnämnden på PHS

Utbildningsnämnden ansvarar för och handlägger utbildningsärenden för kurser och program på grund- och avancerad nivå. Mötestider och ledamöter i utbildningsnämnden vid institutionen för folkhälsovetenskap.

Programhandläggare

Lena Björk

Utbildningsadministratör
Institutionsadministration
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Studievägledare

Liselott Salomonsson

Studievägledare
Institutionsadministration_Utbildningsnämnd
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Forskarutbildning

För frågor om forskarutbildning på PHS, hör av dig till fu-adm@phs.ki.se

Emilie Agardh

Studierektor forskarutbildning
SOCMED_Allebeck_Data
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Amanda Aronsson

Handläggare
Institutionsadministration_Grundutbildning
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Anastasia Urban

Utbildningsadministratör (föräldraledig till aug 2019)
Institutionsadministration
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9