Föreläsningar och seminarier

Stockholm Public Health Lectures: Migration och hälsa

This page in English
2019-02-1314:00 till 15:30 Biomedicum 1, plan 3, Solnavägen 9Campus SolnaBiomedicum

Collage med tre bilder. SPHL, intern föreläsningsserie.

Välkommen till Stockholm Public Health Lectures. Foto: Lasse Skog, iStock.Welcome to Stockholm Public Health Lectures. Photo: Lasse Skog, iStock.  

Institutionen för folkhälsovetenskap, i samarbete med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, bjuder in till föreläsningen "Universal healthcare access in an era of migration". Tillfället ingår i föreläsningsserien Stockholm Public Health Lectures. Anmäl dig senast den 5 februari. 

Föreläsningen hålls på engelska och är öppen för alla som är intresserade. Efter föreläsningen är alla deltagare välkomna att delta i ett mingel med lättare förtäring och dryck. 

Föreläsare och innehåll

Denna föreläsning tar upp hur olika former av migration kan påverka den svenska hälso- och sjukvården utifrån tillgång, utnyttjande, samt konsekvenser för policy och praxis. Förändrade migrationsmönster skapar nya utmaningar och detta kommer att diskuteras med utgångspunkt från ett sociologiskt perspektiv samt ur hälso- och sjukvårdens perspektiv.

Föreläsare: 

  • Hannah Bradby, professor i medicinsk sociologi vid Uppsala universitet, med särskild expertis på området mångfald, vård och hälsa
  • Dominik Zenner, ”Senior Advisor” för migration- och hälsofrågor vid enheten ”Migration Health” på det regionala kontoret för EEA, EU och NATO, International Organization for Migration

Moderator: Christina Dalman, Professor i psykiatrisk epidemiologi, institutionen för folkhälsovetenskap och enhetschef vid Enheten för psykisk hälsa, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting.

Anmäl dig senast den 5 februari

Anmäl dig senast tisdag den 5 februari via formuläret på folkhalsoguiden.se

Om Stockholm Public Health Lectures

Föreläsningsserien fokuserar på centrala ämnen inom folkhälsoområdet och frågor som rör planering av hälso- och sjukvården.Tillfällena är populärvetenskapliga och hålls av ledande experter.  

Föreläsningarna hålls på engelska, är kostnadsfria och riktar sig till en bred publik. Stockholm Public Health Lectures hålls två gånger per termin.

Contact person: Marie Hasselberg

Länkar

Folkhälsovetenskap