Föreläsningar och seminarier

Seminarium: Health economic aspects of childhood obesity - why early prevention is more than a medical concern

2016-02-1611:00 till 12:00 Karolinska Institutet Campus Solna, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A, Floor 2, CES MötesrumCampus Solna

Talare: Dr. Diana Sonntag, Medical Faculty Mannheim, Heidelberg University, Mannheim Institute of Public Health

Värd: Finn Rasmussen, Child and Adolescent Public Health Epidemiology