Föreläsningar och seminarier

Seminarium: Health economic aspects of childhood obesity - why early prevention is more than a medical concern

2016-02-1611:00 till 12:00 Karolinska Institutet Campus Solna, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A, Floor 2, CES MötesrumCampus Solna

Värd: Finn Rasmussen, Child and Adolescent Public Health Epidemiology