Föreläsningar och seminarier

Seminarie: Strukturera och skriva din kappa

This page in English
2018-10-15 till 2018-10-19 Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18ACampus Solna

Kappaseminariet vänder sig till dig som är doktorand på KI och som ska disputera 3-6 månader efter detta tillfälle.

Seminariet består av grupparbeten samt individuellt arbete. Läs mer om innehållet på den engelska version av eventet. 

Föreläsare

Ansökan

Skicka ansökningsblanketten till fu-adm@phs.ki.se senast den 24 september. Seminariet har 12 platser till förfogande. 

Observera att sista ansökningsdag kan tidigareläggas, eftersom ansökandes behörighet bedöms löpande. Ansökan stängs när vi nått max antal deltagare. 
Contact person: Lucie Laflamme
DoktorandForskarutbildningForskarutbildningsprogram