Föreläsningar och seminarier

Öppet hus: "Innovations for sustainable development"

This page in English
2016-09-0813:00 till 17:30 Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18ACampus Solna

Välkommen till öppet hus i Widerströmska huset. Öppet hus-dagen är ett samarbete mellan Institutionen för folkhälsovetenskap och Stockholms läns landstings Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. 

Dagen innehåller föreläsningar, postermingel och en paneldiskussion med inbjudna talare i temat "Innovations for sustainable development". Föreläsningarna är både på engelska och svenska, se fullständiga Öppet hus-programmet för mer information. 

Öppet hus-dagen är öppen för alla på KI, ingen föranmälan krävs. 

KontaktVijaylakshmi Prabhu.