Annan

Licentiatseminarium - Lena Jörgensen

2014-12-0913:00 John-salen, Tomtebodavägen 18ACampus Solna

Incidens och prevalens av icke-affektiva psykoser i Stockholms län – en registerstudie

 

AKADEMISK AVHANDLING

som för avläggande av medicine licentiatexamen vid Karolinska Institutet offentligen försvaras i föreläsningssalen John i Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A, Solna Campus.

Tisdagen den 9 december, 2014, kl 13.00