Föreläsningar och seminarier

Kupoldagen!

This page in English
2016-08-3113:00 till 16:30 Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A, plan 2Campus Solna

Kupol bjuder in till seminarium

Onsdag 31/8 anordnar Kupol en ny seminarieeftermiddag med presentation av resultat från studien och föreläsningar inom området ungas hälsa och lärande. Seminariet är främst riktat till personal på medverkande skolor men är även öppet för andra. Förra och förrförra året var intresset stort och många skolsköterskor, skolkuratorer, rektorer och lärare deltog. Seminariet är kostnadsfritt. Program och inbjudan finner du här.

Läs gärna mer om Kupolstudien på kupolstudien.se

Contact person: Elin Arnö