Annan

Hearing av kandidater för uppdraget som ny prefekt vid institutionen för folkhälsovetenskap

This page in English
2017-10-1013:00 till 16:00 Inghesalen, plan 2, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18ACampus Solna

Rekryteringsgruppen välkomnar alla medarbetare vid institutionen för folkhälsovetenskap till en öppen hearing med de fyra återstående kandidaterna för uppdraget som ny prefekt. Hearingen kommer att hållas på engelska.

De fyra kandidaterna är (i bokstavsordning):

Hearingen kommer att inledas med en 10-minuters presentation från respektive kandidat. Efter den inledande individuella presentationen, påbörjas en frågestund i vilken du som åhörare har möjlighet att ställa frågor till kandidaterna; såväl till en enskild kandidat som till alla fyra kandidater. Presentationerna kommer att hållas på engelska, men du kan självklart ställa dina frågor på svenska. 

Du som är medarbetare vid PHS kan även ställa frågor anonymt till kandidaterna, både innan och under hearingen. Maila dina frågor till administrativ chef Per Hanvik. Anonyma frågor läses upp av rekryteringsgruppen.

Under hearingen deltar rektor Ole Petter Ottersen och HR direktör Mats Engelsbrektson. 

Contact person: Per Hanvik