Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Lina Nerlander

2016-03-1013:00 Seminarierum Sterky, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18ACampus Solna

"Exchange sex and HIV among high-risk populations in the United States"

Handledare

Professor Anna Ekéus Thorson, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Luis Correa da Rocha, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Gabriela Paz Bailey, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta

Bedömningskommitté

Sharon Kuhlmann-Berenzon, Folkhälsomyndigheten

Love Bohman, Sociologiska institutionen, Stockholms Universitet

Nele Brusselaers, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

Contact person: Lina Nerlander