Disputationer

Disputation: Yoesrie Toefy

This page in English
2017-06-1410:00 Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18ACampus Solna

"Development and testing of an m-Health platform to reduce post-operative penetrative sex in recipients of voluntary medical male circumcision"

Portrait of Yoesrie ToefyOpponent

Dr Natalie Leon, South African Medical Research Council, Health Systems Research Unit

Betygsnämnd

Professor Anders Ahlbom, Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin 

Professor Tamara Shefer, University of the Western Cape, Department of Women and Gender Studies

Professor John Kinsman, Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Professor Leslie Swartz, Stellenbosch University, Department of Psychology

Professor Maria Bejarano, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi 

Huvudhandledare

Dr Sarah Thomsen, Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Bihandledare

Dr Donald Skinner, Stellenbosch University, Department of Public Health Sciences

Professor Vinod Diwan, Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Contact person: Yoesrie Toefy

Länkar

DoktorandForskarutbildning