Disputationer

Disputation: Mikaela Willmer

2014-11-2809:15 Samuelssonsalen, Tomtebodav 6Campus Solna

Influences of major weight loss in women treated with bariatric surgery on their partners’ and children’s weight and psychosocial functioning.

Huvudhandledare: 

Professor Finn Rasmussen, inst för Folkhälsovetenskap

Bihandledare:

Professor Erik Näslund, inst för Kliniska Vetenskaper, Danderyds sjh, KI

Professor Ata Ghaderi, inst för Klinisk Neurovetenskap, KI

Opponent: professor Andrew Hill, University of Leeds

Betygsnämnd: docent Christina Berg, Göteborgs Universitet, professor Bjarne Jansson, Karolinska Institutet, docent Ville Wallenius, Göteborgs Universitet (Sahlgrenska Akademien)