Disputationer

Disputation: Mattias Norrbäck

2016-10-1409:15 Atrium lecture hall, Nobels väg 12B, Solna Campus Solna

Social capital and Work Participation among People with Mobility Disability and Overweight

Opponent 

Professor Urban Janlert, Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Betygsnämnd

Professor Per Gustavsson, Karolinska Institutet, Institutionen för miljömedicin

Docent Constanze Leineweber, Stockholms universitet, Stressforskningsinstitutet

Professor Ragnar Westerling, Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Huvudhandledare

Professor Finn Rasmussen, Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap, Enheten för barn- och ungdomsepidemiologi

Contact person: Mattias Norrbäck

Länkar