Disputationer

Disputation: Hind Eliadarous

This page in English
2017-09-0110:00 Inghesalen, plan 2, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18ACampus Solna

"Exploring the impact of diabetes in Sudan: out-of-pocket expenditure and social consequences of diabetes on patients and their families"

Opponent

Docent Jan Stålhammar, Uppsala Universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Betygsnämnd

Professor Lars-Åke Levin, Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa 

Professor Åsa Hörnsten, Umeå universitet, Institutionen för omvårdnad

Docent Birger Forsberg, Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Handledare

Docent Rolf Wahlström, Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Bihandledare

Professor Claes-Göran Östenson, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Professor Mohamed Ali Eltom, Ahfad University for Women, Department of Medicine

Dr. Pia Johansson, Folkhälsa och ekonomi, Huddinge

Länkar