Disputationer

Disputation: Guobin Su

This page in English
2019-04-0409:30 Inghesalen, Tomtebodavägen 18A, Widerströmska husetCampus Solna

"Infections in patients with chronic kidney disease: patterns, outcomes and the role of vitamin D for future prevention"

Huvudhandledare

Professor Cecilia Stålsby Lundborg, Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Bihandledare

Professor Juan-Jesus Carrero, Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Professor Xusheng Liu, Guangdong Provincial Hospital of Chinese Medicine, The Second Affiliated Hospital, Guangzhou University of Chinese Medicine, Department of Nephrology

Opponent

Professor Bernd Stegmayr, Umeå Universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Betygsnämnd

Professor Katarina Hjelm, Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Professor Knut Lönnroth, Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

Thomas Grenholm Tängdén, Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Contact person: Guobin Su

Länkar