Disputationer

Disputation: Carola Klint Edlund

This page in English
2018-02-2614:00 Magnus Huss, Stockholms Sjukhem, Mariebergsgatan 22, StockholmAnnan

"Lyft och överflyttning med och utan hjälpmedel för personer med förvärvad hjärnskada"

Huvudhandledare

Professor Åke Seiger, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Karolinska Institutet

Betygsnämnd

Docent Lisbeth Claesson, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Göteborgs Universitet

Professor Jörgen Borg, Institutionen för Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KIDS), Karolinska Institutet

Professor Tore J Larsson, Skolan för teknik och hälsa, Centrum för hälsa och byggnad (CHB), Kungliga Tekniska Högskolan

Bihandledare

Professor Karin Harms-Ringdahl, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), Karolinska Institutet

Professor Jan Ekholm, Institutionen för Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KIDS), Karolinska Institutet

Länkar