Disputationer

Disputation: Anna Strandberg

2014-11-2013:00 Karolina, Tomtebodavägen 18ACampus Solna

Titel: Evaluation of a Swedish parental prevention program: Youth drunkenness, alcohol-specific parenting and gender differences.

 

Fakultetsopponent: Docent Fredrik Spak.

Betygsnämndens ledamöter: Docent Patrik Karlsson, Professor Ann-Charlotte Smedler och Docent Liselotte Schäfer Elinder.

Handledare: Fil dr Maria Bodin, Professor emeritus Anders Romelsjö och Docent Knut Sundell.

 

Disputationen kommer att hållas på svenska.