Grundutbildning på PHS

This page in English

Institutionen för folkhälsovetenskap ansvarar för utbildning på grund- och avancerad nivå i ämnena global hälsa och folkhälsovetenskap. Både utbildningsprogram och enskilda kurser. 

Magister- och masterprogram 

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 120 hp (2 år)

Programansvarig: Jette Möller

Magisterprogrammet i global hälsa, 60 hp (1 år)

Programansvarig: Asli Kulane

Erasmus Mundus Magisterprogram i hälsoinsatser vid katastrofer, 120 hp (2 år)

Erasmus Mundusprogrammet är ett samarbete mellan institutionen för folkhälsovetenskap på KI, Universidad de Oviedo i Spanien och Université catholique de Louvain. 

Om magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer på pubhealthdisasters.eu

Valbara kurser för studenter på KI

De valbara kurserna på PHS är för dig som är student på KI. 

  • Global hälsa, 7.5 hp
  • Hållbar utveckling inom hälso- och sjukvård, 7.5 hp
  • Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv, 7.5 hp (Endast valbar för studenter på Läkarprogrammet)
  • Katastrofmedicin, 3 hp (Endast valbar för studenter på Läkarprogrammet)

För att veta om en kurs är valbar inom ditt program, se respektive kurs aktuella kurswebbsida i PingPong: alla aktuella kurswebbsidor för valbara kurser på KI

Fristående kurser

Kontakt

Grundutbildningsadministration

E-post: gu-adm@phs.ki.se
Adress: Institutionen för folkhälsovetenskap
Grundutbildningsadministrationen
Tomtebodavägen 18A, plan 3
Karolinska Institutet
SE-171 77 Stockholm
Besöksadress: Plan 3, Widerströmska huset
Tomtebodavägen 18A, Solna

Öppettider för studenter: 
Mån och ons: 12.00-13.30
Tis och tors: 8.30-09:00

Har du frågor om antagning och ansökan? Här hittar du all information om behörighet, urval och hur du söker till program och kurser på KI. 

Länkar