Global hälsa | Institutionen för folkhälsovetenskap

This page in English

I det tvärvetenskapliga ämnet global hälsa studeras områden som är gränsöverskridande och globala, oftast med ett perspektiv på hälsosystem i resurssvaga miljöer.

Ämnet innefattar forskning kring både prevention och vård med målet att alla människor ska ha möjlighet att uppnå god hälsa och god tillgång till hälso- och sjukvård. En rad olika metoder, ofta i kombination används; epidemiologiska metoder, interventioner, implementeringsforskning, hälsoekonomisk utvärdering, kvalitativa metoder, policyforskning samt klinisk och laborativ forskning.

Forskargrupper global hälsa

Kontakta forskargruppsledare global hälsa

Professor/överläkare

Anna Mia Ekström

Telefon: 08-524 833 71
Enhet: Global Hälsa (IHCAR)
E-post: Anna.Mia.Ekstrom@ki.se

Professor/överläkare

Knut Lönnroth

Enhet: Socialmedicin
E-post: knut.lonnroth@ki.se

Professor

Lucie Laflamme

Telefon: 08-524 833 62
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: Lucie.Laflamme@ki.se

Professor

Cecilia Stålsby Lundborg

Telefon: 08-524 833 66
Enhet: Global Hälsa (IHCAR)
E-post: Cecilia.Stalsby.Lundborg@ki.se

Länkar

Folkhälsovetenskap