Forskning vid institutionen för folkhälsovetenskap

This page in English

Institutionen för folkhälsovetenskap har tio forskargrupper verksamma inom de tre forskningsämnena: global hälsa, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin.