Skip to main content

Forskning vid institutionen för folkhälsovetenskap

På institutionen bedriver vi folkhälsovetenskapliga forskningsprojekt med syfte att förstå etiologin till olika sjukdomar och att utvärdera samt utveckla folkhälsointerventioner. Forskningen vid institutionen för folkhälsovetenskap bedrivs av nio forskargrupper. 

Centrumbildningar och grupper

Möt forskare från vår institution

Några av forskarna vid institutionen för folkhälsovetenskap berättar om sin forskning, vad de inspireras av och hur det är att arbeta på PHS. Filmen är på engelska. 

Nyheter från PHS

IR
Ida Rutström
2019-07-22
Ida Rutström