Forskning vid institutionen för folkhälsovetenskap

This page in English

På institutionen bedriver vi folkhälsovetenskapliga forskningsprojekt med syfte att förstå etiologin till olika sjukdomar och att utvärdera samt utveckla folkhälsointerventioner. Forskningen vid institutionen för folkhälsovetenskap bedrivs av nio forskargrupper. 

Folkhälsovetenskap