Forskarutbildning på PHS

This page in English

På institutionen för folkhälsovetenskap studerar ca 80 doktorander inom våra forskningsämnen global hälsa, socialmedicin och folkhälsoepidemiologi.

Forskarutbildningen vid institutionen har en tvärvetenskaplig inriktning och lockar forskarstuderande både nationellt och internationellt, något som tillför mycket till den vetenskapliga miljön. Vi har också ett flertal svenska doktorander som bedriver forskning utanför Sverige, framför allt i låginkomstländer. Institutionen strävar efter en lärandemiljö som stimulerar kritiskt tänkande och vetenskaplig utveckling.

Forskarutbildning för att erhålla doktorsexamen vid Karolinska Institutet motsvarar fyra års heltidsstudier. Kurser och planerade utbildningsaktiviteter ska utgöra 20 veckor, medan den större delen av tiden innebär praktiskt arbete i ett forskningsprojekt.

Vill doktorera

Om du vill bli doktorand vid KI söker du ett eller flera av de utannonserade doktorandprojekten. Här hittar du lediga tjänster hos oss och lediga platser till utbildning på forskarnivå på KI.

Här hittar du mer information om hur det går till för att bli doktorand på KI.

Antagning till forskarutbildning på KI

Här kan du läsa mer om antagning till forskarutbildning på KI, samt behörighet till utbildning på forskarnivå.

Redan doktorand på PHS?

Du som är doktorand hos oss hittar all information på den engelska sajten doctoral student at PHS

Forskarutbildningsprogram

Forskarutbildningsprogrammen är ämnesindelade efter stora forskningsområden.

Institutionen för folkhälsovetenskap är delaktig i forskarutbildning i folkhälsovetenskap och infektionsbiologi och global hälsa. Institutionen medverkar också i styrgruppen för forskarutbildningsprogrammet i epidemiologi och forskarutbildningsprogrammet i vårdvetenskap.

Forskarskola i global hälsa

Den nationella forskarskolan i global hälsa, The Swedish Research School for Global Health, är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Umeå universitet och Lunds universitet.

Kontakt

Forskarutbildningsadministration

E-post: fu-adm@phs.ki.se
Adress: Institutionen för folkhälsovetenskap
Forskarutbildningsadministrationen
Tomtebodavägen 18A, plan 3
Karolinska Institutet
SE-171 77 Stockholm
Besöksadress: Plan 3, Widerströmska huset
Tomtebodavägen 18A, Solna
 

Studierektor forskarutbildning

Projektsamordnare

Emilie Agardh

Enhet: Folkhälsoepidemiologi
E-post: Emilie.Agardh@ki.se

Länkar

FolkhälsovetenskapUtbildningsprogram