Forskarutbildning på PHS

This page in English

På institutionen för folkhälsovetenskap studerar ca 80 doktorander inom våra forskningsämnen global hälsa, socialmedicin och folkhälsoepidemiologi.

Forskarutbildningen vid institutionen har en tvärvetenskaplig inriktning och lockar forskarstuderande både nationellt och internationellt, något som tillför mycket till den vetenskapliga miljön. Vi har också ett flertal svenska doktorander som bedriver forskning utanför Sverige, framför allt i låginkomstländer. Institutionen strävar efter en lärandemiljö som stimulerar kritiskt tänkande och vetenskaplig utveckling.

Forskarutbildning för att erhålla doktorsexamen vid Karolinska Institutet motsvarar fyra års heltidsstudier. Kurser och planerade utbildningsaktiviteter ska utgöra 20 veckor, medan den större delen av tiden innebär praktiskt arbete i ett forskningsprojekt.

Vill doktorera

Vill du doktorera på institutionen för folkhälsovetenskap? Börja genom att läsa om hur det går till att blir doktorand vid Karolinska Institutet

Om du redan har egen finansiering är du välkommen att själv kontakta någon av våra forskargrupper på PHS.

Du kan också söka någon av våra utannonserade doktorandtjänster. 

Lediga tjänster på institutionen för folkhälsovetenskap

Antagning och ansökan till forskarutbildning

KI har ingen allmän antagning till forskarutbildning, utan ansökan och antagningen sker vid institutionen. Nya doktorander antas formellt till forskarutbildning på institutionen vid ett antagningsseminarium. Institutionen ger två antagningsseminarier per termin.

Antagningsseminarium och antagningsnämnden på PHS

Ansöka till forskarutbildning på PHS? 

Hitta mer information om hur du ansöker på den engelska sidan application and admission to doctoral education at PHS

Redan doktorand på PHS

Redan registrerande doktorander vid institutionen hittar all information på den engelska sajten doctoral student at PHS

Allmän information för alla doktorander på KI hittar du under forskarutbildning på medarbetarportalen

Forskarutbildningsprogram

Forskarutbildningsprogrammen är ämnesindelade efter stora forskningsområden.

Institutionen för folkhälsovetenskap är delaktig i forskarutbildning i folkhälsovetenskap och infektionsbiologi och global hälsa. Institutionen medverkar också i styrgruppen för forskarutbildningsprogrammet i epidemiologi och forskarutbildningsprogrammet i vårdvetenskap.

Forskarskola i global hälsa

Den nationella forskarskolan i global hälsa, The Swedish Research School for Global Health, är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Umeå universitet och Lunds universitet.

Kontakt

Forskarutbildningsadministration

E-post: fu-adm@phs.ki.se
Adress: Institutionen för folkhälsovetenskap
Forskarutbildningsadministrationen
Tomtebodavägen 18A, plan 3
Karolinska Institutet
SE-171 77 Stockholm
Besöksadress: Plan 3, Widerströmska huset
Tomtebodavägen 18A, Solna
 

Ställföreträdande studierektor forskarutbildning

Projektsamordnare

Helle Mölsted Alvesson

Enhet: Global Hälsa (IHCAR)
E-post: Helle.Molsted-Alvesson@ki.se

Länkar

FolkhälsovetenskapUtbildningsprogram