Forskare från PHS i Almedalen 2018

Publicerat 2018-06-12 16:47. Uppdaterat 2018-06-12 17:03

Flera forskare från institutionen för folkhälsovetenskap medverkar under årets Almedalsvecka i Visby, den 1-8 juli. Här hittar du de seminarier och debatter där de deltar.

Måndag 2 juli

Ett rop på hjälp – vad gör vi åt att våra barn och unga mår så dåligt?

Måndag 2 juli, kl. 10:00 - 11:30

Medverkar från PHS

Anknuten

Kyriaki Kosidou

Enhet: Folkhälsoepidemiologi
E-post: Kyriaki.Kosidou@ki.se

Varför dricker äldre alltmer alkohol – och var går gränsen för riskbeteende?

Måndag 2 juli, kl. 14:00 - 14:40

Medverkar från PHS

Anknuten

Sven Andréasson

Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: Sven.Andreasson@ki.se

Tisdag 3 juli

Seminarium arrangerat av KI

Vem tar ansvar för världens hälsa? Om hur oväntade allianser kan ge en hållbar värld.

Tisdag 3 juli, kl 15.45 - 17.00

Medverkar från PHS

Lektor/specialistläkare

Tobias Alfvén

Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: Tobias.Alfven@ki.se

Projektsamordnare

Helena Nordenstedt

Telefon: 0(0)70-962 51 70
Enhet: Forskargrupp Ekström
E-post: Helena.Nordenstedt@ki.se

Onsdag 4 juli

Spring i benen - men var ska jag röra mig?

Onsdag 4 juli, kl. 11.00 - 11.45

Medverkar från PHS: 

Forskningssamordnare

Gisela Nyberg

Enhet: Socialmedicin
E-post: Gisela.Nyberg@ki.se

Den hälsosamma staden – möjligheter och hot för god och jämlik hälsa lokalt och globalt

Onsdag 4 juli, kl. 12:00 - 14:00

Medverkar från PHS

Lektor/specialistläkare

Tobias Alfvén

Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: Tobias.Alfven@ki.se

Torsdag 5 juli

För lite fysisk aktivitet och dålig kost. 3 miljoner forskningsstudier - men vad gör vi?

Torsdag 5 juli, kl. 11:30 - 12:30

Medverkar från PHS

Forskningssamordnare

Gisela Nyberg

Enhet: Socialmedicin
E-post: Gisela.Nyberg@ki.se

Länkar