Folkhälsoepidemiologi | Institutionen för folkhälsovetenskap

This page in English

På institutionen för folkhälsovetenskap forskar vi i folkhälsoepidemiologi. Ämnet är en tillämpning epidemiologisk forskningsmetodik på tre aspekter av befolkningens hälsa.

De tre aspekterna som tillämpas är:

  • Beskrivning och bevakning av sjukdomars förekomst och deras kända eller tänkta riskfaktorer
  • Studier av riskfaktorer för generell ohälsa och för specifika sjukdomar
  • Utvärdering av förebyggande insatser

Folkhälsoepidemiologin undersöker dessa frågeställningar som ett kontinuum, med det ultimata syftet att främja folkhälsan genom att förhindra sjukdomars uppkomst och förbättra deras naturliga förlopp.

Forskargrupper folkhälsoepidemiologi

Övriga forskargrupper på PHS

Här hittar du alla forskargrupper på institutionen för folkhälsovetenskap och mer information om respektive grupps forskning.

Kontakta forskargruppsledare folkhälsoepidemiologi

Professor/överläkare

Christina Dalman

Telefon: 072-242 68 92
Enhet: Folkhälsoepidemiologi
E-post: christina.dalman@ki.se

Professor, adjungerad

Yvonne Forsell

Enhet: Folkhälsoepidemiologi
E-post: Yvonne.Forsell@ki.se

Länkar

Folkhälsovetenskap