Arbetsmiljögruppen på PHS

This page in English

Arbetsmiljögruppen (AMG) är ett lokalt forum för såväl fysiska som organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor på en övergripande nivå. Gruppen är prefektens resurs och består av arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter från olika delar av verksamheten.

Medlemmar i arbetsmiljögruppen

Ordförande

Universitetslektor, adj

Lene Lindberg

Enhet: Socialmedicin
E-post: Lene.Lindberg@ki.se

Administrativ chef

Administrativ chef

Per Hanvik

Telefon: 08-524 833 44
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: per.hanvik@ki.se

Ombud för lika villkor

Postdoc

Alma Sörberg Wallin

Enhet: Folkhälsoepidemiologi
E-post: Alma.Sorberg.Wallin@ki.se

Ombud för miljö och hållbarhet

Handläggare

Amanda Aronsson

Telefon: 08-524 833 50
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: amanda.aronsson@ki.se

Skyddsombud för administrationen, plan 3 i Widerströmska huset

Utbildningsadministratör

Lena Björk

Telefon: 08-524 801 28
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: lena.bjork@ki.se

Skyddsombud för KI-personal på Torsplan

Postdoc

Anna-Clara Hollander

Telefon: 073-731 45 67
Enhet: Folkhälsoepidemiologi
E-post: anna-clara.hollander@ki.se

Skyddsombud för personal inom global hälsa, plan 4 i Widerströmska

Projektledare

Anneli Eriksson

Enhet: Global Hälsa
E-post: anneli.eriksson@ki.se

Doktorandrepresentant

Forskarstuderande

Anders Klingberg

Enhet: Global Hälsa
E-post: anders.klingberg@ki.se

Personalhandläggare

Personalhandläggare

Josefine Hjorth

Telefon: 08-524 827 43
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: josefine.hjorth@ki.se

Möten

2019

  • Onsdag 20 februari
  • Onsdag 10 april

Länkar