Katarina Bohm

Katarina Bohm

Universitetslektor/Sjuksköterska | Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: katarina.bohm@ki.se
Telefon: +46852487533
Besöksadress: Karolinska Institutet/Institutionen för klinisk forskning och utb, SÖS, 11883 Stockholm
Postadress: S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, S1 KI SÖS SSP Övrigt, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag är docent i akutsjukvård och universitetslektor vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KISÖS) samt akutkliniken
    på Södersjukhuset. Jag är ställföreträdande prefekt samt har rollen som bitr.grundutbildningsansvarig vid KISÖS. Som lärare, kursansvarig och examinator är jag verksam i specialistsjuksköterskeutbildning inom ambulanssjukvård och examinator inom Medicinsk vård. Jag uppskattar den roll jag har som handledare för studenter på avancerad- till doktorandnivå. Två doktorander har disputerat och är nu bihandledare för en doktorand.

Forskningsbeskrivning

  • I prehospital akutsjukvård ingår larmcentral, ambulans och vidare in på akutmottagning. Tillsammans är det en omfattande verksamhet som hanterar alla tänkbara hälsotillstånd. Prio-1-uppdragen (högsta prioritet med blåljus och siren) har ökat påtagligt under de senaste åren med 24 procent/år (befolkningsökning knappt 2 procent/år). Redan under samtalet till larmcentralen kan en snabb och säker identifiering av medicinska behov vara avgörande för patienten och hur den fortsatta akutvårdskedjan kommer att fungera vidare in till sjukhuset.

Undervisning

  • Inom specialistsjuksköterskeutbildning har jag roll som Inriktningsansvarig för programmet Ambulanssjukvård. Är kursansvarig och examinator i kurserna Vetenskapsteori och metod 7, 5 hp samt Examensarbete inom omvårdnad 15 hp där jag också handleder examensarbeten. Även inom programmet Medicinsk vård har jag samma uppdrag i Examensarbeteskursen 15 hp.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2024-2027
  • Universitetslektor/Sjuksköterska, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2016-2024

Examina och utbildning

  • Docent, Akutsjukvård, Karolinska Institutet, 2015
  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk forskning o utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2009

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI