This page in English

Zoltan Thinsz

Databastekniker

Besöksadress : Eugeniahemmet, T2, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 76 Stockholm
Leveransadress : Eugeniahemmet, T2, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 76 Stockholm

Om mig

Jag har min bakgrund från läkemedelsindustrin, i huvudsak AstraZeneca, där jag främst arbetat som SAS-programmerare med kliniska prövningar men var även ansvarig för implementering av en industrigemensam datamodell (CDISC) för kliniska data i samband med läkemedelsprövningar. Jag var även PM i ett Alzheimersprojekt.

Jag är intresserad av att utveckla verksamhetsgemensamma metoder genom förbättringsprojekt. På Centrum för läkemedelsepidemiologi (CPE) har jag tillsammans med Morten Andersen utvecklat en nordisk datamodell (NDM) för effektivare hantering av Svenska hälsoregisterdata från Socialstyrelsen och befolkningsdata från Statistiska Centralbyrån (SCB). Målet är att denna standard ska underlätta samarbete med andra forskningscentra, både i Norden och globalt. Dessutom gör en gemensam datamodell forskningen mer transparent.

På CPE har jag även drivit arbetet med att utveckla ett kvalitetsledningssystem. Detta som ett resultat av ökade krav, både internt och externt från samarbetspartners och myndigheter, på bättre beskrivningar av de processer som används i både uppdragsprojekt och akademiska projekt. 

För närvarande är jag projektledare för ett antal projekt på CPE, både akademiska och uppdragsprojekt för sk. Post Authorisation Safety Studies (PASS). 

Utbildning

- Fil.kand. Beteendevetenskaplig utredarlinje med fördjupade studier i Sociologi.

- SAS Certified Developer

Publikationer

Time trends in first admissions for schizophrenia and paranoid psychosis in Stockholm County, Sweden
Osby U, Hammar N, Brandt L, Wicks S, Thinsz Z, Ekbom A, et al
Schizophrenia research 2001;47(2-3):247-54

Karta