This page in English
Laddar profil information

Om mig

Anknuten forskare vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

Unn-Britt Johansson är leg. sjuksköterska (1989), medicine doktor och sedan mars 2014 anknuten till Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.  Hennes nuvarande anställning är professor sedan 2013 vid Sophiahemmet Högskola (www.shh.se). Unn-Britt avlade sin doktorsexamen vid Karolinska Institutet (2001) inom området insulinbehandling vid typ 1 diabetes: studier av blodglukosvariabilitet i relation till pumpbehandling, magsäckstömning och livskvalitet.

År 2010 blev Unn-Britt Johansson docent vid Sophiahemmet Högskola. Hon har erfarenhet som klinisk lektor med ansvar för huvudområdet omvårdnadsvetenskap och implementering och utförande av Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen (www.nkse.se). Erfarenhet av pedagogiskt arbete i vård- och medicinområdet och för yrkesverksamma. Hon har nationella och internationella samarbeten inom forskning och utbildning och undervisar inom utbildningar på grund och avancerad nivå. Ett av pågående förtroendeuppdrag är att planera programinnehåll för Education & Integrated Care vid världsdiabeteskongressen som anordnas av International Diabetes Federation (IDF) 2015 i Vancouver, Canada.

 

Forskningsbeskrivning

Unn-Britt Johansson bedriver huvudsakligen forskning inriktad mot diabetesvård inom t.ex patientutbildning, rädsla för hypoglykemi och hälsofrämjande arbete. Unn-Britts pågående forskning belyser också utveckling och utvärdering av frågeformulär samt att utveckla patientrapporterade utfallsmått för Nationella Diabetesregistret. Därtill projekt som belyser personens upplevelser och erfarenheter i samband med långvarig sjukdom såsom diabetes och reumatoid artrit.  Unn-Britt har medverkat i flera multidisciplinära projekt. I samverkan med andra lärosäten drivs flera pedagogiska projekt med syfte att utvärdera examinationsformer och erfarenheter av klinisk lärandemiljö.  

Länkar

Publikationer

A disease-specific questionnaire for measuring patient-reported outcomes and experiences in the Swedish National Diabetes Register: Development and evaluation of content validity, face validity, and test-retest reliability
Svedbo Engström M, Leksell J, Johansson Ub, Eeg-olofsson K, Borg S, Palaszewski B, et al
Patient education and counseling 2018;101(1):139-146

Family members' life situation and experiences of different caring organisations during allogeneic haematopoietic stem cells transplantation-A qualitative study
Bergkvist K, Larsen J, Johansson Ub, Mattsson J, Fossum B
European journal of cancer care 2018;27(1):-

Patients' experiences of different care settings and a new life situation after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation
Bergkvist K, Fossum B, Johansson Ub, Mattsson J, Larsen J
European journal of cancer care 2018;27(1):-

Reallocating bouted sedentary time to non-bouted sedentary time, light activity and moderate-vigorous physical activity in adults with prediabetes and type 2 diabetes
Rossen J, Buman Mp, Johansson Ub, Yngve A, Ainsworth B, Brismar K, et al
PloS one 2017;12(7):e0181053-

What is important for you? A qualitative interview study of living with diabetes and experiences of diabetes care to establish a basis for a tailored Patient-Reported Outcome Measure for the Swedish National Diabetes Register
Svedbo Engström M, Leksell J, Johansson Ub, Gudbjörnsdottir S
BMJ open 2016;6(3):e010249-

Fear-avoidance beliefs about physical activity in adults with rheumatoid arthritis
Lööf H, Demmelmaier I, Henriksson Ew, Lindblad S, Nordgren B, Opava Ch, et al
Scandinavian journal of rheumatology 2015;44(2):93-9

Fear of hypoglycemia: relationship to hypoglycemic risk and psychological factors
Anderbro T, Gonder-frederick L, Bolinder J, Lins Pe, Wredling R, Moberg E, et al
Acta diabetologica 2015;52(3):581-9

General health, symptom occurrence, and self-efficacy in adult survivors after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: a cross-sectional comparison between hospital care and home care
Bergkvist K, Winterling J, Johansson E, Johansson Ub, Svahn Bm, Remberger M, et al
Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer 2015;23(5):1273-83

Physical activity promotion in the primary care setting in pre- and type 2 diabetes - the Sophia step study, an RCT
Rossen J, Yngve A, Hagströmer M, Brismar K, Ainsworth Be, Iskull C, et al
BMC public health 2015;15():647-

The Education and Integrated Care Stream. Defining roles and improving outcomes in person-centred care
Johansson Ub
DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE 2015;109(1):213-4

Body awareness in persons diagnosed with rheumatoid arthritis
Lööf H, Johansson Ub, Henriksson Ew, Lindblad S, Bullington J
International journal of qualitative studies on health and well-being 2014;9():24670-

Promoting reflection by using contextual activity sampling: a study on students' interprofessional learning
Lachmann H, Fossum B, Johansson Ub, Karlgren K, Ponzer S
Journal of interprofessional care 2014;28(5):400-6

Saudi Arabian ICU safety culture and nurses' attitudes
Alayed As, Lööf H, Johansson Ub
International journal of health care quality assurance 2014;27(7):581-93

Capturing students' learning experiences and academic emotions at an interprofessional training ward
Lachmann H, Ponzer S, Johansson Ub, Benson L, Karlgren K
Journal of interprofessional care 2013;27(2):137-45

Development and psychometric testing of the Swedish version of the Body Awareness Questionnaire
Lööf H, Johansson Ub, Henriksson Ew, Lindblad S, Saboonchi F
Journal of advanced nursing 2013;69(7):1643-51

Hospital care or home care after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation--patients' experiences of care and support
Bergkvist K, Larsen J, Johansson Ub, Mattsson J, Svahn Bm
European journal of oncology nursing : the official journal of European Oncology Nursing Society 2013;17(4):389-95

Nursing students' experiences of assessment by the Swedish National Clinical Final Examination
Lilja Andersson P, Ahlner-elmqvist M, Johansson Ub, Larsson M, Ziegert K
Nurse education today 2013;33(5):536-40

Stress as a Trigger for Relapses in IBD: A Case-Crossover Study
Jaghult S, Saboonchi F, Moller J, Johansson Ub, Wredling R, Kapraali M
Gastroenterology research 2013;6(1):10-16

Introducing and adapting a novel method for investigating learning experiences in clinical learning environments
Lachmann H, Ponzer S, Johansson Ub, Karlgren K
Informatics for health & social care 2012;37(3):125-40

Identifying predictors of low health-related quality of life among patients with inflammatory bowel disease: comparison between Crohn's disease and ulcerative colitis with disease duration
Jaghult S, Saboonchi F, Johansson Ub, Wredling R, Kapraali M
JOURNAL OF CLINICAL NURSING 2011;20(11-12):1578-87

An exploration of the clinical learning experience of nursing students in nine European countries
Warne T, Johansson Ub, Papastavrou E, Tichelaar E, Tomietto M, Van Den Bossche K, et al
NURSE EDUCATION TODAY 2010;30(8):809-15

Clinical learning environment, supervision and nurse teacher evaluation scale: psychometric evaluation of the Swedish version
Johansson Ub, Kaila P, Ahlner-elmqvist M, Leksell J, Isoaho H, Saarikoski M
JOURNAL OF ADVANCED NURSING 2010;66(9):2085-93

Factor structures of the Swedish Version of the RFIPC: Investigating the Validity of Measurements of IBD Patients' Worries and Concerns
Jaghult S, Saboonchi F, Johansson Ub, Wredling R, Kapraali M
Gastroenterology research 2010;3(5):191-200

Fear of hypoglycaemia in adults with Type 1 diabetes
Anderbro T, Amsberg S, Adamson U, Bolinder J, Lins Pe, Wredling R, et al
DIABETIC MEDICINE 2010;27(10):1151-8

A cognitive behavior therapy-based intervention among poorly controlled adult type 1 diabetes patients-A randomized controlled trial
Amsberg S, Anderbro T, Wredling R, Lisspers J, Lins Pe, Adamson U, et al
PATIENT EDUCATION AND COUNSELING 2009;77(1):72-80

Experience from a behavioural medicine intervention among poorly controlled adult type 1 diabetes patients
Amsberg S, Anderbro T, Wredling R, Lisspers J, Lins Pe, Adamson U, et al
DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE 2009;84(1):76-83

Material Wear of Polymeric Tracheostomy Tubes: A Six-Month Study
Backman S, Bjorling G, Johansson Ub, Lysdahl M, Markstrom A, Schedin U, et al
LARYNGOSCOPE 2009;119(4):657-64

Psychometric evaluation of the Swedish version of the Hypoglycaemia Fear Survey
Anderbro T, Amsberg S, Wredling R, Lins Pe, Adamson U, Lisspers J, et al
PATIENT EDUCATION AND COUNSELING 2008;73(1):127-31

The psychometric properties of the Swedish version of the Problem Areas in Diabetes Scale (Swe-PAID-20): Scale development
Amsberg S, Wredling R, Lins Pe, Adamson U, Johansson Ub
INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING STUDIES 2008;45(9):1319-28

A morning dose of insulin glargine prevents nocturnal ketosis after postprandial interruption of continuous subcutaneous insulin infusion with insulin lispro
Johansson Ub, Wredling R, Adamson U, Lins Pe
DIABETES & METABOLISM 2007;33(6):469-71

Clinical use and material wear of polymeric tracheostomy tubes
Bjorling G, Axelsson S, Johansson Ub, Lysdahl M, Markstrom A, Schedin U, et al
LARYNGOSCOPE 2007;117(9):1552-9

Tracheostomy inner cannula care: A randomized crossover study of two decontamination procedures
Bjorling G, Belin Al, Hellstrom C, Schedin U, Ransjo U, Alenius M, et al
AMERICAN JOURNAL OF INFECTION CONTROL 2007;35(9):600-5

A retrospective survey of outpatients with long-term tracheostomy
Bjorling G, Johansson Ub, Andersson G, Schedin U, Markstrom A, Frostell C
ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA 2006;50(4):399-406

Impaired absorption of insulin aspart from lipohypertrophic injection sites
Johansson Ub, Amsberg S, Hannerz L, Wredling R, Adamson U, Arnqvist Hj, et al
DIABETES CARE 2005;28(8):2025-7

Patient management of long-term continuous subcutaneous insulin infusion
Johansson Ub, Adamson U, Lins Pe, Wredling R
JOURNAL OF ADVANCED NURSING 2005;51(2):112-8

A paracetamol-pasta test for assessing gastric emptying in healthy and diabetic subjects
Johansson Ub, Eskils J, Adamson U, Elwin Ce, Wredling R, Lins Pe
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CLINICAL & LABORATORY INVESTIGATION 2003;63(2):159-66

Improved blood glucose variability, HBA(13) insuman infusat (R) and less insulin requirement in IDDM patients using insulin lispro in CSII. The Swedish multicenter lispro insulin study
Johansson Ub, Adamson Uck, Lins Pes, Wredling Ram
DIABETES & METABOLISM 2000;26(3):192-6

A randomised study evaluating the effects of cisapride on glucose variability and quality of life parameters in insulin-dependent diabetes mellitus patients
Johansson Ub, Wredling Ram, Adamson Uck, Lins Pes
DIABETES & METABOLISM 1999;25(4):314-9

Visa alla publikationer

Karta

Filmer