This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är Karolinska Instiutets centrala Kemikaliesäkerhetssamordnare och har till uppgift att stödja KI:s verksamheter kring hantering av farliga kemikalier så att detta sker på ett säkert sätt, ur både miljö- och arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv. I uppdraget ingår att hålla reda på lagar, förodningar och riktlinjer inom området och att sprida information kring detta ut i organisationen.

Viktiga delar i mitt arbete är att utbilda forskare och studenter genom att tillhandahålla kurser inom laboratoriesäkerhet, kemikaliesäkerhet, riskbedömning och kemikalieregister samt att skapa lokala riktlinjer och rutiner för att säkerställa säker hantering och förvaring av farliga kemikalier.

Jag är central systemadministratör för kemikalieregistret KLARA, den kemikaliedatabas där organisationens  verksamheter skall föra register över alla kemiska produkter.

Andra ansvarsområden är att arbeta fram kemikaliemål inom ramen av KI:s miljöledningssystem, vilket skall leda till både minskad och säkrare användning av miljö- och hälsofarliga kemiska produkter.

 

Utbildning

Fil. Dr. Organisk kemi (Stockholms Universitet 2008)

Länkar

Laddar publikationer

Karta