This page in English
Laddar profil information

Om mig

Utredningar, remissvar, kvalitetsarbete, handläggare I Styrelsens för utbildning beredningsgrupp för kvalitet och utvärdering, samordnar UK-ämbetets utvärderingar för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Laddar publikationer

Karta