This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag har övergripande ansvar och beslutsbefogenheter för institutionens verksamhet i administrativt avseende och jag ingår i institutionens ledningsgrupp. Som administrativ chef ansvarar jag för samverkansfrågor och ingår i arbetsmiljö- och miljögruppen. Min roll är också att vara ett stöd till våra forskargruppsledare i administrativa frågor. Inom personalområdet arbetar jag också operativt med framförallt anställningsärenden.

Utbildning

Jag har en förvaltningsexamen med inriktning mot förvaltningsekonomi från Örebro universitet.