This page in English
Laddar profil information

Om mig

Mina arbetsområden utgår ifrån att styrka förbättringsskunskapen hos patienterna inom egenvård med hjälp av e-hälsa.

Jag har en bakgrund inom folkhälsovetenskapen inom det preventiva och hälsofrämjande arbetet. Jag valde sedan att gå Karolinska Institutets masterprogram inom hälsoinformatik, för att med hjälp av e-hälsa nå ut till den stora populationen med målet att styrka individens egenvård.  

 • Doktorand på Enheten för hälsoinformatik (HIC), LIME, 2017-
 • Forskningsassistent för Enheten för hälsoinformatik på LIME, 2015-2017
 • Processledare för egenvård på Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland, 2016-

Utbildning

 • Folkhälsovetenskapsprogrammet, 180 p, Karolinska Institutet, 2006-2009. Med.Kand.
 • Masterprogrammet i Hälsoinformatik, 120 p, Karolinska Instituetet, 2012-2015. Fil.Master.

Forskningsbeskrivning

Jag har arbetat/arbetar i följande forskningsprojekt;

 • IntegrIT - utvecklandet av en forskningsportal för att underlätta i rekryteringsprocessen för kliniska studier samt underlätta hela processen för både forskare och patienter. Fokus för mig låg i patienternas del i processen. Jag jobbade med personas, kravspecifikationer för användarna, utförde intervjuer och testade prototyper i form av Talk Aloud-metoden samt var behjälplig i utvecklingsfasen av systemet och jobbade mycket ihop med utvecklarna; Chorus.
 • Mina Vårdflöden - patienters rätt till sina egna vårdflöden. Resultatet blev journalen på nätet över hela landet.
 • Kartläggning av IKT i ambulanssjukvården - statistik och analys av insamlat material. Jag presenterade resultatet på e-hälsodagen i november 2016.
 • Kronisk kunskap - ett Vinnova projekt där vi i steg 1 myntade begreppet Spetspatienter. I steg 2 har vi döpt projektet till Spetspatienter och ska starta upp ett kompetensscenter för spetspatienter där vi erbjuder MOOC-utbildningar inom egenvård samt tar fram nya och tittar på befintliga e-hälsoverktyg för egenmätningar. Se mer information på vår hemsida
 • Lär-känna-mig projektet - Jag jobbar ihop med RCC, Svensk Hjärntumörförening, Karolinska sjukhuset och MAYO kliniken i USA. Här tittar vi på hur vi kan förstå patienters preferenser gällande form av engagemang med hälso- och sjukvården, då vi tror att dessa är avgörande för patienters och hälso-och sjukvårdspersonal nöjdhet. När dessa preferenser ändras så ändras även de kliniska indikatorerna och vi får en hälso- och sjukvård som följer patienten istället för en patient som ska följa hälso- och sjukvården.

Pedagogiska meriter

 • 2 års lärarerfarenhet från Masterprogrammet i Hälsoinformatik och kursen Case studies in Health Informatics, 2015-2017
 • Pedagogik A + B, 60 poäng på Stockholms Universitet, 2008

Länkar

Laddar publikationer

Karta