This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är legitimerad sjukgymnast, och disputerade 2002 på en avhandling om mätmetoder avsedda för personer med rygg- eller nackbesvär. Efter några år på SLL:s HSN-förvaltning återvände jag till KI, och arbetade under fem år på Sektionen för försäkringsmedicin med ett forskningsprojekt om läkares sjukskrivningspraxis. Senast har jag arbetat som administratör på Neuro-institutionen. Jag arbetar nu på Programkansliet, och även som sjukgymnast inom en privat rehabiliteringsverksamhet.

 

Forskningsbeskrivning

Jag är fortfarande anknuten till Sektionen för försäkringsmedicin, där jag ingått i läkarenkätsgruppen. Sektionen för försäkringsmedicin har genomfört tre stora enkätstudier kring läkares arbete med sjukskrivningar, år 2004, 2008 och 2012. Ytterligare en enkät har skickats ut under 2017. Syftet med projektet är att få fördjupad och detaljerad kunskap om bland annat vad läkare upplever som problematiskt i arbetet med sjukskrivningar, om deras behov av mer kompetens inom området, och om deras samarbete med olika aktörer. Den kunskap som projektet bidrar med är tänkt att användas som underlag för olika åtgärder med syftet att förbättra sjukskrivningsprocesserna. Om läkarna ges bättre förutsättningar i sitt arbete med sjukskrivningar kan det komma såväl samhället som den enskilda människan till del.

Pedagogiska meriter

Genomgått kursen grundläggande högskolepedagogik, 7,5 HP, KI HT 2014.

 

Handledning av studenter:

 • Examensarbeten läkarlinjen: 3 personer
 • Examensarbeten vidareutbildningskurs i försäkringsmedicin för specialistläkare: 2 personer
 • Magisterarbeten (D-nivå): 7 personer
 • Examensarbeten grundutbildningsnivå (C-nivå): 3 arbeten (6 personer)

Föreläsningar senaste åren

 • Inom magisterprogram i Arbete och hälsa, Institutet för miljömedicin, KI, vid fyra tillfällen, senast HT 2016
 • Inom fristående kurs på avancerad nivå "Människan i rörelse", Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, KI, HT 2016
 • Vid Arbets- och miljömedicinskt vårmöte VT 2013
 • Vid utbildningsdag Sjukgymnastdagarna HT 2013 (tillsammans med tre kollegor)

Examinator vid magisterkurs "Arbete och hälsa", Institutet för miljömedicin, KI, HT 2014

Mentor för Lina Palmlöf, doktorsexamen Enheten för kardiovaskulär epidemiologi, KI, HT 2014

Dokument

Laddar publikationer

Karta

Presentationer

Abstracts accepterade för presentation vid vetenskapliga konferenser

 • Ljungquist T, Hinas E, Alexanderson K. Sickness certification as a work environment problem – results from a nation-wide survey in Sweden. 20:th EUMASS Congress, Stockholm 11-13 Sept 2014
 • Ljungquist T, Kjeldgård L, Arrelöv B , Nilsson GH, Alexanderson K. Occupational physicians have better prerequisites for handling sickness certification cases, compared to other physicians - results from a nation-wide survey in Sweden. 6th European Public Health Conference, Bryssel 13-16 november 2013.
 • Ljungquist T, Hinas E, Lindholm C, Löfgren A, Alexanderson K. Sickness certification – a work environment problem among physicians in Sweden. 3rd European Public Health Conference, Amsterdam, The Netherlands, November 10-13, 2010 (European Journal of Public Health, 20:17-17, 2010).
 • Lindholm C, Arrelöv B, Nilsson G, Ljungquist T, Alexanderson K. The association between manager’s support and a policy regarding sickness certification on one side and physicians’ sickness certification practice on the other. 3rd European Public Health Conference 10-13 Nov 2010, Amsterdam, the Netherlands; 2010. (European Journal of Public Health, 20:198-198, 2010.)
 • Ljungquist T, Harms-Ringdahl K, Nygren Å. Which outcome measures should we use in rehabilitation for back and neck patients? 5th  Nordic Research Symposium in Physiotherapy in Reykjavik, 22-24 juni 2000.
 •  Ljungquist T. Rörelsetest Body Awareness Scale, BAS-Hälsa – ett försök till validering. Sjukgymnastdagarna, Stockholm 21 -23 april 1995
 • Boström C, Ljungquist T. Träning av reumatiker. Symposium – Träning. Fortbildningsdagar Göteborg, LSR 1987