This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är legitimerad sjukgymnast, och disputerade 2002 på en avhandling om mätmetoder avsedda för personer med rygg- eller nackbesvär. Efter några år på SLL:s HSN-förvaltning återvände jag till KI, och arbetade under fem år på Sektionen för försäkringsmedicin med ett forskningsprojekt om läkares sjukskrivningspraxis. Senast har jag arbetat som administratör på Neuro-institutionen. Jag arbetar nu på Programkansliet, och även som sjukgymnast inom en privat rehabiliteringsverksamhet.

 

Forskningsbeskrivning

Jag är fortfarande anknuten till Sektionen för försäkringsmedicin, där jag ingått i läkarenkätsgruppen. Sektionen för försäkringsmedicin har genomfört tre stora enkätstudier kring läkares arbete med sjukskrivningar, år 2004, 2008 och 2012. Ytterligare en enkät har skickats ut under 2017. Syftet med projektet är att få fördjupad och detaljerad kunskap om bland annat vad läkare upplever som problematiskt i arbetet med sjukskrivningar, om deras behov av mer kompetens inom området, och om deras samarbete med olika aktörer. Den kunskap som projektet bidrar med är tänkt att användas som underlag för olika åtgärder med syftet att förbättra sjukskrivningsprocesserna. Om läkarna ges bättre förutsättningar i sitt arbete med sjukskrivningar kan det komma såväl samhället som den enskilda människan till del.

Pedagogiska meriter

Genomgått kursen grundläggande högskolepedagogik, 7,5 HP, KI HT 2014.

 

Handledning av studenter:

 • Examensarbeten läkarlinjen: 3 personer
 • Examensarbeten vidareutbildningskurs i försäkringsmedicin för specialistläkare: 2 personer
 • Magisterarbeten (D-nivå): 7 personer
 • Examensarbeten grundutbildningsnivå (C-nivå): 3 arbeten (6 personer)

Föreläsningar senaste åren

 • Inom magisterprogram i Arbete och hälsa, Institutet för miljömedicin, KI, vid fyra tillfällen, senast HT 2016
 • Inom fristående kurs på avancerad nivå "Människan i rörelse", Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, KI, HT 2016
 • Vid Arbets- och miljömedicinskt vårmöte VT 2013
 • Vid utbildningsdag Sjukgymnastdagarna HT 2013 (tillsammans med tre kollegor)

Examinator vid magisterkurs "Arbete och hälsa", Institutet för miljömedicin, KI, HT 2014

Mentor för Lina Palmlöf, doktorsexamen Enheten för kardiovaskulär epidemiologi, KI, HT 2014

Dokument

Publikationer

General practitioners' use of sickness certification guidelines in Sweden at introduction and four years later: a survey study
Gustavsson C, Hinas E, Ljungquist T, Alexanderson K
International journal for quality in health care : journal of the International Society for Quality in Health Care 2018;():-

Obstetricians/Gynecologists' Problems in Sickness Certification Consultations: Two Nationwide Surveys
Gustavsson C, Hinas E, Ljungquist T, Alexanderson K
Obstetrics and gynecology international 2016;2016():9421316-

Occupational health physicians have better work conditions for handling sickness certification compared with general practitioners: Results from a nationwide survey in Sweden
Ljungquist T, Alexanderson K, Kjeldgard L, Arrelov B, Nilson Gh
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 2015;43(1):35-43

Problems with sickness certification tasks: experiences from physicians in different clinical settings. A cross-sectional nationwide study in Sweden
Ljungquist T, Hinas E, Nilsson Gh, Gustavsson C, Arrelöv B, Alexanderson K
BMC health services research 2015;15():321-

Sickness certification at oncology clinics: perceived problems, support, need for education and reasons for certifying unnecessarily long sickness absences
Bränström R, Arrelöv B, Gustavsson C, Kjeldgård L, Ljungquist T, Nilsson Gh, et al
European journal of cancer care 2014;23(1):89-97

Problems experienced by gynecologists/obstetricians in sickness certification consultations
Gustavsson C, Kjeldgård L, Bränström R, Lindholm C, Ljungquist T, Nilsson Gh, et al
Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2013;92(9):1007-16

Reasons for and factors associated with issuing sickness certificates for longer periods than necessary: results from a nationwide survey of physicians
Bränström R, Arrelöv B, Gustavsson C, Kjeldgård L, Ljungquist T, Nilsson Gh, et al
BMC public health 2013;13():478-

Sickness certification of patients--a work environment problem among physicians?
Ljungquist T, Hinas E, Arrelöv B, Lindholm C, Wilteus Al, Nilsson Gh, et al
Occupational medicine (Oxford, England) 2013;63(1):23-9

Physicians who experience sickness certification as a work environmental problem: where do they work and what specific problems do they have? A nationwide survey in Sweden
Ljungquist T, Arrelöv B, Lindholm C, Wilteus Al, Nilsson Gh, Alexanderson K
BMJ open 2012;2(2):e000704-

Psychiatrists' work with sickness certification: frequency, experiences and severity of the certification tasks in a national survey in Sweden
Nilsson Gh, Arrelöv B, Lindholm C, Ljungquist T, Kjeldgård L, Alexanderson K
BMC health services research 2012;12():362-

Aerobic fitness in patients at work despite recurrent low back pain: A cross-sectional study with healthy age- and gender-matched controls
Rasmussen-barr E, Lundqvist L, Nilsson-wikmar L, Ljungquist T
JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 2008;40(5):359-65

[Effects of rehabilitation after seven years. Evaluation of two rehabilitation programs in Sweden]
Jensen I, Bergström G, Bodin L, Ljungquist T, Nygren A
Lakartidningen 2006;103(23):1829-30

A 3-year follow-up of a multidisciplinary rehabilitation programme for back and neck pain
Jensen Ib, Bergstrom G, Ljungquist T, Bodin L
PAIN 2005;115(3):273-83

Physical performance tests for people with long-term spinal pain: Aspects of construct validity
Ljungquist T, Jensen Ib, Nygren A, Harms-ringdahl K
JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 2003;35(2):69-75

Physical performance tests for people with spinal pain - sensitivity to change
Ljungquist T, Nygren A, Jensen I, Harms-ringdahl K
DISABILITY AND REHABILITATION 2003;25(15):856-66

A randomized controlled component analysis of a behavioral medicine rehabilitation program for chronic spinal pain: are the effects dependent on gender?
Jensen Ib, Bergstrom G, Ljungquist T, Bodin L, Nygren Al
PAIN 2001;91(1-2):65-78

Assessing the needs of patients in pain: A matter of opinion?
Jensen Ib, Bodin L, Ljungqvist T, Bergstrom Kg, Nygren A
SPINE 2000;25(21):2816-23

A physiotherapy test package for assessing back and neck dysfunction--discriminative ability for patients versus healthy control subjects
Ljungquist T, Fransson B, Harms-ringdahl K, Björnham A, Nygren A
Physiotherapy research international : the journal for researchers and clinicians in physical therapy 1999;4(2):123-40

Intra- and inter-rater reliability of an 11-test package for assessing dysfunction due to back or neck pain
Ljungquist T, Harms-ringdahl K, Nygren A, Jensen I
Physiotherapy research international : the journal for researchers and clinicians in physical therapy 1999;4(3):214-32

Visa alla publikationer

Karta

Presentationer

Abstracts accepterade för presentation vid vetenskapliga konferenser

 • Ljungquist T, Hinas E, Alexanderson K. Sickness certification as a work environment problem – results from a nation-wide survey in Sweden. 20:th EUMASS Congress, Stockholm 11-13 Sept 2014
 • Ljungquist T, Kjeldgård L, Arrelöv B , Nilsson GH, Alexanderson K. Occupational physicians have better prerequisites for handling sickness certification cases, compared to other physicians - results from a nation-wide survey in Sweden. 6th European Public Health Conference, Bryssel 13-16 november 2013.
 • Ljungquist T, Hinas E, Lindholm C, Löfgren A, Alexanderson K. Sickness certification – a work environment problem among physicians in Sweden. 3rd European Public Health Conference, Amsterdam, The Netherlands, November 10-13, 2010 (European Journal of Public Health, 20:17-17, 2010).
 • Lindholm C, Arrelöv B, Nilsson G, Ljungquist T, Alexanderson K. The association between manager’s support and a policy regarding sickness certification on one side and physicians’ sickness certification practice on the other. 3rd European Public Health Conference 10-13 Nov 2010, Amsterdam, the Netherlands; 2010. (European Journal of Public Health, 20:198-198, 2010.)
 • Ljungquist T, Harms-Ringdahl K, Nygren Å. Which outcome measures should we use in rehabilitation for back and neck patients? 5th  Nordic Research Symposium in Physiotherapy in Reykjavik, 22-24 juni 2000.
 •  Ljungquist T. Rörelsetest Body Awareness Scale, BAS-Hälsa – ett försök till validering. Sjukgymnastdagarna, Stockholm 21 -23 april 1995
 • Boström C, Ljungquist T. Träning av reumatiker. Symposium – Träning. Fortbildningsdagar Göteborg, LSR 1987