This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag examinerades som sjuksköterska 1988 och har sedan början av 90-talet arbetat inom reumatologi. År 2004 blev jag involverad i ett kliniskt forskningsprojekt vid Karolinska Universitetssjukhuset där vi följer patienter med systemisk lupus erythematosus (SLE). Idag består denna kohort  av mer än 500 patienter. År 2012 försvarade jag min avhandling, “Fatigue, perceived, described and assessed in systemic lupus erythematosus” vid. http://hdl.handle.net/10616/41121

År 2013 började jag som Postdoc vid Uppsala universitet, där jag under 15 månader arbetade i professor Åsenlöfs forskargrupp (Institutionen för neurovetenskap, Sjukgymnastik). http://www.neuro.uu.se/research/physiotherapy/behavioural-medicine-and-physiotherapy+/?languageId=1

November 2014 fick jag en position som Universitetssjuksköterska . Denna position var ett treårigt samarbetsprojekt mellan KI och Karolinska Universitetssjukhuset med syfte att underlätta kombinationen av klinik, undervisning och forskning. Mitt kliniska arbete var fokuserat på reumatologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Under min tid som Universitetssjuksköterska var jag även involverad i några e-Hälso projekt anknutna till 4D artrit. Några av projekten var "patientens egen provhantering" (PEP) och webtjänsten ontilederna.nu vilka båda syftar båda till att öka patientens delaktig i sin vård och hälsa. http://4dartriter.se/. De båda projekten fick hösten 2015 en utmärkelse i MedTech Award för bästa bidrag i kategorin "Patientmakt".

Sen 2014 har jag varit anknuten till KI och professor Christina Opavas forskargrupp. http://ki.se/nvs/fysisk-aktivitet-och-halsa-vid-reumatisk-sjukdom

 

Utbildning

Leg. sjuksköterska (1988)

Vidareutbildning i Internationell hälso- och sjukvård (1994)

Filosofie kandidat i vårdpedagogik (1997)

Vidareutbildning i Reumatologisk vård (2004)

Medicine magister i Vårdvetenskap (2006)

Medicine doktor, Karolinska Institutet (2012)

 

Forskningsbeskrivning

Mina främsta forskningsområden är:
Livsstilsförändring vid reumatiska sjukdom
Levnadsvanor och symptomupplevelse med fokus på fatigue (trötthet) och smärta hos patienter med inflammtoriska systemsjukdomar.
 

Pedagogiska meriter

1997 - Filosofie kandidatexamen med huvudämnet vårdpedagogik, vid Göteborgs Universitet, institutionen för vårdlärarutbildning

Titel: Sjuksköterskan som lärare - en intervjustudie med vårdlärare angående patientundervisande arbetsformer och undervisningsinnehåll i sjuksköterskeutbildningen

 

2010 - Grundläggande högskolepedagogik, Centrum för medicinsk pedagogik, CME, Inst för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet.                                                                                                        

2015 - Webbkurs för forskarhandledare, Karolinska Institutet                              

2016- Introductory Doctoral Supervision course, Karolinska Institutet

 

 

Akademiska priser och utmärkelser

Reumatikerförbundets Vårdforskningsstipendium 2016

Laddar publikationer