This page in EnglishKristina Sommar
Laddar profil information

Om mig

Jag arbetar som teknisk förvaltningsledare, TFL,  på IT-avdelningen med de centrala webbplatserna, externwebb och internwebb. Vi har samarbete med Kommunikationsavdelningen i ett webbteam. Kommunikationsavdelningen ansvarar för innehållet och vi på IT tar hand om de tekniska frågorna.

Vi tillhandahåller även webbplatser för KI-anknutna sajter i systemet WordPress. Det kan gälla sajter som inte passar in under ki.se exempelvis  EU-projekt, konferenser etc 

Jag ansvarar också för vår FileMakerserver där jag bygger och hanterar databaser på KI. Jag hanterar även enkätverktyget KI survey

 

Länkar

Laddar publikationer

Map

View map

Nobels väg 5
Stockholm