This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag arbetar som ST-läkare på kirurgklinken på Södersjukhuset. Sedan min start där 2010 har jag haft en aktiv kärlprofil på min kliniska utbildning och blev registrerad som doktorand inom ämnet 2015.

Utbildning

Läkarutbildning på Karolinska institutet med examen 2009. AT-tjänst på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

ST-läkare sedan 2010 på Södersjukhusets kirurgklinik.

Forskningsbeskrivning

Huvudtemat för min forskning berör rupturerade abdominella aorta aneurysm med fokus på socioecomoniskbörda och utfall samt genusfrågor. En första artikel är i manusstadiet och lämnas in för publikation under sensommaren. Denna artikel berör andelen kända aneurysm bland de som rupturerar - när de fick diagnosen och orsaker till att de inte behandlades vid diagnostillfället.

Akademiska priser och utmärkelser

Trefaldigt belönad med läkarstudenternas pris för bästa handledning under kirurgkursen.

Länkar

Laddar publikationer

Presentationer

Kirurgveckan 2015.

Händelser

Disputation: Sayid Zommorodi

01 feb 2019 - 09:00
Nanna Svartz J3:12, Bioclinicum, Solnavägen 30