This page in English
Laddar profil information

Om mig

Deltidsstuderende doktorand ved sektionen för omvårdnad i Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) siden 2013. Mitt forskningsområde er smärtskattning av preverbala barn. Hovedveileder er Leena Jylli, universitetslektor ved KI. Bi-veiledere er professorene Ann Langius-Eklöf (KI), Tomm Bernklev (Sykehuset Telemark, Norge) og Britt Nakstad (Akershus Universitetssykehus, Norge).

Jeg er sykepleier med erfaring fra nyfødt intensiv og vært interessert i smerter hos barn og nyfødte i flere år. I 2011 fullførte jeg min mastergrad (120 ECTS/2 år) ved NVS og skrev min masteroppgave om hvordan klinikernes forståelse av observasjonsskalaer for smerte kan utforskes gjennom kognitive intervjuer og funnene brukes til å forbedre disse skalaene.

Utbildning

Aktuelt: Doktorand (PhD-student) siden mars 2013

Master i klinisk medicinsk vetenskap (120 stp), Karolinska Institutet (2007-11)

Metode og statistikk (15 stp), Universitetet i Oslo(2004)

Sykepleie til barn med smerter (15 stp), Høgskolen i Sør-Trøndelag

Grunnutdanning i sykepleie (180 stp), Høgskolen i Telemark (1994-97)

Examen philosophicum (15stp), Universitetet i Oslo (1993)

Grunnfag i u-landsstudier (60 stp), Høgskolen i Agder (1992-93)

Forskningsbeskrivning

Målet med dette PhD-prosjektet er å bidra til bedre smertebehandling av preverbale barn gjennom å øke vår forståelse av smerter og smertevurdering hos disse barna.

Strukturert vurdering av smerte er en viktig forutsetning for riktig behandling. Syke spedbarn er ute av stand til å beskrive sin smerteopplevelse med ord og totalt avhengig av helsepersonells evne til å gjenkjenne og tolke tegn på smerter.

I prosjektet blir det anvendt en kombinasjon av kvalitative og kvantitative metoder. Fire delstudier er planlagt med følgende spesifikke mål for hver:

(I) Systematisk granske den metodologiske kvaliteten til reviewartikler som omhandler psykometriske egenskaper ved observasjonsskalaer for smerter hos ikke-verbale barn 0-18 år,

 (II) Utforske bruken av kognitive intervjuer som en del av oversettelse og kulturell tilpasning av COMFORT atferdsskala og presentere en strukturert analysemetode for å analysere data fra slike intervjuer,

 (III) Teste validiteten til COMFORT atferdsskala hos barn 1-3 år i forbindelse med mindre dagkirurgiske inngrep og skalaens inter-rater reliabilitet, og

 (IV) Utforske sykepleieres oppfatning om smerter og smertevurdering hos småbarn 0-3 år.

Jeg er aktiv i Pain in Child Health (PICH) – The Canadian Institutes of Health Research (CIHR) sitt strategiske treningsprogram for studenter, doktorander og post doc’s innen barnesmertefeltet – som en del av mine PhD-studier. Nettverket ble initiert og ledes av noen av verdens fremste eksperter innen feltet.

Laddar publikationer