This page in English
Laddar profil information

Om mig

Sedan mitt första sommarjobb 1987 har jag arbetat inom vården. En betydande orsak till denna trohet är den löneförmån som närheten till människans skröplighet och död erbjuder, samt de frågor och diskussioner som omgärdar desamma. De senaste 16 åren har jag arbetat som etiksamordnare inom VO Rättspsykiatri i Region Skåne, där min huvuduppgift är att handleda vår personal.

Jag disputerade 2015 med en avhandling om psykisk sjukdom och straffansvar. Bland annat fann jag att rättspsykiatriska patienter (I) hade funderat mer (II) var bättre skaffade att resonera om sambandet mellan psykisk sjukdom och straffansvar än den rättspsykiatriska professionen.

Forskningsbeskrivning

Nästa steg i min forskning är fördjupningsstudier utifrån några av de resultat som presenterades i min avhandling. Det finns två tydliga fokus: (i) sambandet mellan psykisk sjukdom och beslutsförmåga ut på detaljnivå och (ii) kan erfarenheter i första person tillföra något vad gäller vår förståelse av psykisk sjukdom som fenomen, olika psykiska sjukdomar samt psykiatriska symtom?

Laddar publikationer